List of Empty Properties in Cardiff

C S HO made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request is waiting for clarification. If you are C S HO, please sign in to send a follow up message.

Dear Cardiff Council,

Please could you provide me with a current list of empty council
residential and privately owned properties within Cardiff,
detailing how long these properties have
been empty for if possible.

I would be grateful if you would supply this information in the
form of an electronic list in excel or pdf format.

Yours faithfully,

C S HO

FOI - Housing, Cardiff Council

1 Attachment

Please see attached an acknowledgment letter to your recent request

Thank you

Amy Collins
Complaints & Enquiries Officer
Communities Complaints & Enquiries Team
Room 446, County Hall
Tel: ext 73128

show quoted sections

FOI, Cardiff Council

3 Attachments

 

 

Please find attached, a response to your FOI request.

 

 

 

Improvement & Information Team

Gwella a Gwybodaeth

Room 356, County Hall, Cardiff.  CF10 4UW

TEL :      029 2087 2087

Email  :   [1][email address]

 

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

References

Visible links
1. mailto:[email address]