Lease between Dinefwr Bowls Club and Carmarthenshire County Council

The request was successful.

Dear Carmarthenshire County Council,
Please provide a copy of the document referring to the lease arrangement made between Dinefwr Bowls Club and Carmarthenshire County Council in respect of the Bowls Centre at Manor Road, Ammanford, SA18 3AP.

Yours faithfully,
Gary Jones.

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

Dear Carmarthenshire County Council,
With regard to my request, my understanding was that I would receive a response by today ,29.09.2022,but this has not happened and I would respectfully ask when I can now expect to receive the requested information please.

Yours faithfully,

Gary Jones

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano.

 Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU
(ceisiadau ynghylch data personol) – un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Thank you for your correspondence.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

 Freedom of Information Act 2000 (FOIA) & Environmental Information
Regulations 2004 (EIR) - 20 working days, unless we need clarification
regarding the information you are seeking.

 Data Protection Act 2018 and GDPR (requests relating to personal data) –
one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Tîm Rheoli Gwybodaeth | Information Governance Team
Gweithrediadau a Llywodraethu TG | ICT Operations & Governance
Adran y Prif Weithredwr | Chief Executive’s Department

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg |
You are welcome to contact us in Welsh or English

Dear Carmarthenshire County Council,
I refer to my request for information which was made on 31.08.22 and a subsequent reminder of this that was sent on 29.09.22. I understand that by law I should have received the information by 29.09.22 but was advised of a delay and the reason given at the time was perfectly acceptable to me, however, I do feel that it is now fair and reasonable to ask when can I expect to receive the information please.

Yours faithfully,

Gary Jones

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Mr. Jones,

I refer to your request for information, which was received on 31st August, 2022 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000. Please accept my apologies for the delay in providing you with a response.

The specific information you requested was contained in your email below.

In response, please find attached the relevant information held by the Council.

Yours sincerely

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Gweithrediadau a Llywodraethu TG
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT Operations & Governance
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

show quoted sections