Land Ownership

S Constance made this Freedom of Information request to Newport City Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Newport City Council,
Would you confirm whether the council owns Usk Way car park next to Jacks Pill?
If not do you know who does own it

Yours faithfully,

S Constance

Newport City Council

Dear Sir/Madam

Thank you for your request for information about :

Land Ownership

Received on 23/02/2021

This request has been formally logged in our FOI management system and has been assigned the reference REQ08860.
You should receive a reply to your request within the statutory time limit of 20 working days.

Please remember to quote the reference number REQ08860 in any future communications.

Yours sincerely,
Information Management

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be confidential, the subject of legal or professional privilege, or be otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and do not disclose, distribute or copy the email to any other party. This email and any attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring and reading any such emails for the purposes of security and legislative compliance. For the full disclaimer please access http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

NCC - Complaints, Newport City Council

Dear Sir/Madam,

 

In reference to your FOI request, please find detailed below a response.

 

I can confirm that Newport City Council does not own the car park in
question and does not have any information about who the current owners
are. HM Land Registry may be able to assist you further in your request.
HM Land Registry can be contacted using the link below;

 

[1]https://www.gov.uk/government/organisati...

 

If you have any queries about this response of if you are unhappy with the
service you have received in relation to your request and wish to make a
complaint or request a review of our decision, please contact
[2][Newport City Council request email] and quote Reference: REQ08860

 

If you are not content with the outcome of your complaint, you may apply
directly to the Information Commissioner for a decision.  Generally, the
ICO cannot make a decision unless you have exhausted the Council’s
complaints procedure.  The Information Commissioner can be contacted at:
The Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane,
Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

References

Visible links
1. https://www.gov.uk/government/organisati...
2. mailto:[Newport City Council request email]