Iona Jones Referees on job application

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

1) Pwy oedd "Referees" ar cais Iona Jones am ei swydd yn S4C?

2) Gai weld copi o'i cais am y swydd?

3) Pwy oedd "Referees" Huw Jones ar ei gais fel Cadeirydd Adurdod S4C?

4) Gai gweld copi o'i cais am y swydd?

5) Pwy oedd "Referees" Huw Jones ar ei gais am prif weithredwr S4C?

6) Gai weld copi o'i cais am y swydd?

Dear Channel Four Wales,

1) Who were Iona Jones' "Referees" in her application for employment at S4C?

2) Please provide a copy of the application?

3) Who were Huw Jones' "Referees" in his application for Chair of the Authority?

4) Please provide a copy of the application?

5) Who were Huw Jones' "Referees" in his application for position of Chief Executive at S4C?

6) Please provide a copy of the application?

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 23 Mehefin 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 20 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections