Information regarding remote work and teleradiology services within Hywel Dda University Health Board

The request was successful.

Dear Hywel Dda University Health Board,

I am writing to make a formal request for information under the Freedom of Information Act 2000. I would like to request the following information regarding remote work and teleradiology services within Hywel Dda University Health Board:

The total number of members of staff who are currently working from home within the health board.

The number of radiology staff members who are currently working from home within the health board.

The total number of radiologists within the health board who have the capability to work from home.

The number of radiologists who work from home.

The number of reporting radiographers within the health board who have work stations set up at home.

The number of reporting radiographers who work from home.

The total number of radiology reporting stations available within the health board.

Does the health board currently outsource radiology reporting to any teleradiology services?

If the health board utilises teleradiology services, what is the annual cost associated with these services?

If teleradiology services are outsourced, could you please provide information on when the current contract with the teleradiology company is set to expire?

I understand that the Freedom of Information Act requires a response to be provided within 20 working days. If any of the information requested is not available, please provide an explanation for its absence.

Yours faithfully,

Laura Wray

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 19 Chwefror 2024. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 19 February 2024. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Laura

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Many
Thanks,                                                                       

Hannah

 

Hannah Gostling

Corporate Information Officer

 

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David’s Park/Parc Dewi Sant

Job’s Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB