Dear Gwynedd Council,

I would like to make a request under the freedom of information act
to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations
-Which Schools are in each Cluster/Federation
-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

I will look forward to receiving your response in due course.

Yours faithfully,

Dawn Prichard

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Diolch yn fawr am eich cais diweddar o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000.

Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i mi  er mwyn ei brosesu a chadarnhaf ei
fod wedi ei gofnodi o dan y rhif cyfeirnod 993
Gall y Cyngor gymryd i fyny at 20 diwrnod gwaith, o’r dyddiad derbyn, i
ymateb i’ch cais. Dylech felly dderbyn y wybodaeth yr ydych wedi ei
cheisio, yn amodol ar unrhyw eithriad a ganiateir o dan y Ddeddf, erbyn
19/04/2024

Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach, a fyddech cystal â chysylltu
â mi drwy e-bostio [Gwynedd Council request email] gan ddyfynnu’r
cyfeirnod a nodir uchod.

Yn gywir, y Tîm Rhyddid Gwybodaeth

---

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act
2000.

Your request has been passed to me to process and I can confirm that it
has been logged under the reference number 993

The Council may take up to 20 working days, from the date of receipt, to
respond to your request. You should therefore receive the information you
have requested, subject to the application of any exemptions permitted
under the Act, by 19/04/2024

If you require further information please contact me by emailing
[email address].cymru by quoting the reference number above.

Yours sincerely, the Freedom Of Information Team

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

Mari Powell Jones (CG), Gwynedd Council

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act which has been logged under the reference number 993.

In order for us to be able to fully process your request, I would be grateful if you could please provide a clarification on the details requested.

Please can you clarify "Which Schools are in each Cluster/Federation".

As soon as we receive a clarification of the above, we will continue to process your request and will provide you with a revised target date for responding to your request.

If you require any further information, please do not hesitate to contact me by e-mailing [email address].cymru by quoting the above reference number.

Yours sincerely,

Mari Jones
Corporate Support
Cyngor Gwynedd
-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Dear Mari Powell Jones (CG),

Within Gwynedd are there groups of schools who work together to form a cluster. So a secondary who works with a group of primaries (known as a cluster).

Yours sincerely,

Dawn Prichard

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Dear Dawn Prichard,

 

Freedom of Information (Ref 993)

 

Thank you for your recent request. Please see below for the information
requested:

 

Schools work together across a number of different aspects – some schools
within the county and others with schools from other counties.

 

Apart from knowledge that all primary schools work together as a cluster
within their catchment area – and have a partnership with the Secondary
School within their catchment area too, we don’t hold information about
clusters.

 

There are some alliances formed by GwE (the regional School improvement
Service) [1]Home - GwE (gwegogledd.cymru) and suggest for you to contact
them directly for any further information about which schools are within
each cluster/alliance, and the lead School etc.

 

 

The disclosed information may contain copyright material, and
notwithstanding Gwynedd Council’s disclosure the document may still be
copyright protected. It is important for you to respect any copyright
status that may attach to a particular document.  Fair dealing provisions
allow information to be used in certain ways without infringing copyright.
This allows the contents to be debated publicly. Fair dealing allows
disclosure to serve the public interest of increasing accountability and
transparency. Of particular importance is the provision which allows the
criticism, review or news reporting of copyright information. 

 

A detailed account of the provisions may be found in the Guidance Note
20201023 “Intellectual property rights and disclosures under the FOIA” on
the Information Commissioner’s website

 

Complaints

 

If you are unhappy with the way the Council has handled your request, you
may ask for an internal review. Please contact me if you require an
internal review of your case. A request for a review will need to be
submitted within 40 working days from the date we have provided a
response. An internal review will be conducted by the Monitoring Officer
and we will aim to respond within 20 working days. However, if we are
unable to complete the review by this date, we will advise you
accordingly.

 

If you are not content with the outcome of the internal review, you have
the right to apply directly to the Information Commissioner for a
decision. Please see below for the contact details:

 

Information Commissioner’s Office

2^nd Floor

Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF102HH

 

Telephone: 02920 678400

Email: [2][email address]

Fax: 02920 678399

 

Yours sincerely,

 

 

 

Lisa Marie Williams

Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. https://www.gwegogledd.cymru/?lang=en
2. mailto:[email address]

Dear Rhyddid Gwybodaeth,

Thank you for this. I would like further information on which primaries feed into which secondary schools within Gwynedd if possible.

Thank you very much.

Yours sincerely,

Dawn Prichard

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

1 Attachment

Good morning

Please find attached Information requested.

Many thanks

Lisa Marie Williams
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: Dawn Prichard <[FOI #1105668 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 8 Ebrill 2024 15:14
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Re: Cais Rhyddid Gwybodaeth / FOI Request - 993

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Rhyddid Gwybodaeth,

Thank you for this. I would like further information on which primaries feed into which secondary schools within Gwynedd if possible.

Thank you very much.

Yours sincerely,

Dawn Prichard

show quoted sections

Dear Rhyddid Gwybodaeth,
Thank you for this information. This shows a list of schools in Gwynedd (similar to the schools Government website). My question is can I have a list of which primaries feed into which secondary schools please within Gwynedd.

Yours sincerely,

Dawn Prichard

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

1 Attachment

Good morning,

All the information is within the attachment. For example : Ysgol Dyffryn Ogwen is the secondary School and then the primary schools listed under it are the schools that feed into it.

Kind regards

Lisa Marie Williams
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: Dawn Prichard <[FOI #1105668 email]>
Anfonwyd: Dydd Mawrth, 9 Ebrill 2024 10:22
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Re: Cais Rhyddid Gwybodaeth / FOI Request - 993

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Rhyddid Gwybodaeth,
Thank you for this information. This shows a list of schools in Gwynedd (similar to the schools Government website). My question is can I have a list of which primaries feed into which secondary schools please within Gwynedd.

Yours sincerely,

Dawn Prichard

show quoted sections