Dear Conwy County Borough Council,

I would like to make a request under the freedom of information act
to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations
-Which Schools are in each Cluster/Federation
-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

I will look forward to receiving your response in due course.

Yours faithfully,

Dawn Prichard

Uned Llyw-Gwyb / Info-Gov Unit, Conwy County Borough Council

Diolch am eich neges e-bost/ Thank you for your email.

Os ydych yn gwneud cais am fynediad at wybodaeth o dan delerau Deddf
Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliad Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, byddwch
yn derbyn ymateb cyn pen ugain diwrnod gwaith.

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â galw’ch hawliau i rym fel y’u nodir yn y
ddeddfwriaeth Diogelu Data, byddwch yn derbyn ymateb cyn pen un mis
calendr.

If you are requesting access to information under the terms of the Freedom
of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulation 2004
you will receive a response within twenty working days.

If your enquiry is related to invoking your rights as set out under Data
Protection legislation, you will receive a response within one calendar
month.

show quoted sections

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Ni
fydd gohebiaeth yn yr un iaith na’r llall yn arwain at unrhyw oedi.
Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ymgysylltiadau yn gyfrinachol, ac wedi eu
bwriadu ar gyfer yr un sy'n cael ei h/enwi yn unig. Gallent gynnwys
gwybodaeth freintiedig. Ar gyfer yr amodau llawn ynglŷn â chynnwys a
defnyddio’r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau, gweler
https://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad

We welcome correspondence in both Welsh and English. We will respond to
correspondence in either language without delay.
This email and any attachments are confidential and intended for the named
recipient only. The content may contain privileged information. For full
conditions in relation to content and use of this e-mail message and any
attachments, please refer to https://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer

References

Visible links
1. http://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad
http://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad
2. http://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer
http://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer

Conwy County Borough Council

Dear Dawn Prichard

Thank you for your enquiry 16097.

If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulation 2004 you will receive a response within twenty working days. If your enquiry is related to invoking your rights as set out under Data Protection legislation, you will receive a response within one calendar month.

Please ensure you send all correspondence to the [Conwy Council request email] email address quoting reference number 16097.

This email and any attachments may contain confidential material and are solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. For details of our privacy notice click here Privacy-Notice

EducationFOI, Conwy County Borough Council

Dear Sir/Madam

 

Please find below information in response to your Freedom of Information
request.

 

Federated schools:

 

 1. Ysgol Betws y Coed, Capel Garmon and Ysgol Dolwyddelan
 2. Ysgol Babanod Mochdre and Ysgol Cystennin  

 

School Clusters:

 

 1. Ysgol Aberconwy Cluster (Ysgol Llanfairfechan, Ysgol Capelulo, Ysgol
Pencae, Ysgol Deganwy, Ysgol Porth y Felin, Ysgol Pant y Rhedyn, Ysgol
Awel y Mynydd)
 2. Ysgol Bryn Elian Cluster (Ysgol Llanddulas, Ysgol Y Plas, Ysgol Swn Y
Don, Ysgol Cynfran, Ysgol T Gwynn Jones, Ysgol Hen Golwyn)
 3. Ysgol Creuddyn Cluster (Ysgol Llangelynnin, Ysgol Morfa Rhianedd,
Ysgol Glan Morfa, Ysgol Bod Alaw, Ysgol Betws yn Rhos)
 4. Ysgol Dyffryn Conwy Cluster (Ysgol Betws y Coed, Ysgol Ysbyty Ifan,
Ysgol Llanddoged, Ysgol Eglwysbach, Ysgol Dolwyddelan, Ysgol
Penmachno, Ysgol Cerrigydrudion, Ysgol Capel Garmon, Ysgol Bro Gwydir,
Ysgol Glan Conwy, Ysgol Llanfairtalhaiarn, Ysgol Bro Cernyw, Ysgol Bro
Aled, Ysgol Dyffryn yr Enfys, Ysgol Pentrefoelas)
 5. Ysgol Eirias cluster (Ysgol St Joseph, Ysgol Pen y Bryn, Ysgol
Llandrillo yn Rhos, Ysgol Nant Y Groes, Ysgol Babanod Mochdre, Ysgol
Cystennin)
 6. Ysgol Emrys ap Iwan cluster (Ysgol Glan Gele, Ysgol St George, Ysgol
St Elfod, Ysgol Y Foryd, Ysgol Maes Owen)
 7. Ysgol John Bright cluster (Ysgol Ffordd Dyffryn, Ysgol Glanwydden,
Ysgol Tudno, Ysgol San Sior, Ysgol Craig y Don, Ysgol Bodafon, Ysgol
Bendigaid William Davies)

 

The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible
– There are no lead schools

 

If you are dissatisfied with the handling of your request, you have the
right to ask for an internal review. Internal review requests should be
submitted within two months of the date of receipt of this response and
should be sent to the address below.

 

Please ensure all correspondence is sent to this email address.

 

If you are not content with the outcome of the internal review, or if you
are unhappy with this response you may appeal to the Information
Commissioner’s Office – Wales, 2nd Floor, Churchill House, Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HH.

 

Yours sincerely

 

 

Andrew Nixon

Rheolwr Busnes, Polisi a Pherfformiad / Business, Policy and Performance
Manager

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Addysg/Social Care and Education
Services

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council

Ffôn/Tel: 01492 575587

Gwe/Web: [1]www.conwy.gov.uk/addysg / [2]www.conwy.gov.uk/education

 

 

 

 

 

 

Dear Conwy County Borough Council,

 

I would like to make a request under the freedom of information act

to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations
of schools within the local authority. I would appreciate the following
information please:

 

-Names of Cluster Groups and Federations

-Which Schools are in each Cluster/Federation

-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if
possible.

 

I will look forward to receiving your response in due course.

 

Yours faithfully,

 

Dawn Prichard

show quoted sections