Independent Living Fund Consultation

Dave Brady made this Freedom of Information request to Pembrokeshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Pembrokeshire Council,

Please could you let me know if you have responded to the
Governments consultation on the proposed closure of the
Independent Living Fund (ILF).

If you have, please could you provide me with your responses to the
questions within that consultation.

Yours faithfully,

Dave Brady

Buck, Tim, Pembrokeshire Council

I acknowledge receipt of your request

show quoted sections

Buck, Tim, Pembrokeshire Council

2 Attachments

<<3286 Brady.doc>> <<3286 Brady Info.doc>>

Freedom of Information reply

show quoted sections

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro - http://www.pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

***************************************************************************************************************