Impact assessment of national NHS nurse uniforms

The request was partially successful.

Dear Welsh Assembly Government

Please could you supply me with a copy of the Impact Assessment and any other analyses undertaken of costs and benefits which have been undertaken on the policy of a national standardised uniform for nurses in the Welsh NHS.

Yours faithfully,

E Shaw

Richards, Denise (HSSDG - DPHHP HPG Nursing Officer),

1 Attachment

Dear Ms Shaw

Please find attached a letter in response to your Freedom of Information
Request

<<4163-FOI- holding letter.doc>>

Regards/Cofion,
Denise
Denise Richards
Swyddog Nyrsio / Nursing Officer
Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd / Department for Public
Health and Health Professions
Cyfarwyddiaeth Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Health &
Social Services Directorate General
Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government
Ffon/Tel: 029 20826556
Ffacs/Fax: 029 20825116
E-bost/E-mail: [email address]

Cynorthwy-ydd Personol / Personal Assistant: Joanna Evans
Ffôn / Tel: 029 20826556
Ffacs / Fax: 029 2082 5116
E-bost / E-mail: [email address]
Gwefan: [1]www.cymru.gov.uk/nyrsio/ Website:www.wales.gov.uk/nursing

show quoted sections

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or
recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth
gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan
Cable&Wireless mewn partneriaeth a MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM
2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig a'r
neges hon.
Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSI yn cael ei logio,
ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. file://www.cymru.gov.uk/nyrsio/

Richards, Denise (HSSDG - DPHHP HPG Nursing Officer),

2 Attachments

Dear Ms Shaw

Please find attached the letter and information you requested under
Freedom of Information

<<Equality Screening Assessment - Dress Code.doc>> <<(4163) FOI Request -
Final Letter Sent 30.04.10.doc>>

Regards/Cofion,
Denise
Denise Richards
Swyddog Nyrsio / Nursing Officer
Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd / Department for Public
Health and Health Professions
Cyfarwyddiaeth Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Health &
Social Services Directorate General
Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government
Ffon/Tel: 029 20826556
Ffacs/Fax: 029 20825116
E-bost/E-mail: [email address]

Cynorthwy-ydd Personol / Personal Assistant: Joanna Evans
Ffôn / Tel: 029 20826556
Ffacs / Fax: 029 2082 5116
E-bost / E-mail: [email address]
Gwefan: [1]www.cymru.gov.uk/nyrsio/ Website:www.wales.gov.uk/nursing

show quoted sections

Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or
recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth
gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan
Cable&Wireless Worldwide mewn partneriaeth a MessageLabs. (Rhif Tystysgrif
CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig a'r neges hon.
Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSI yn cael ei logio,
ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. file://www.cymru.gov.uk/nyrsio/