We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are lz howell please sign in and let everyone know.

I would like a copy for the last 3 years accounts for Ceredigion harbours and an explanation of why there is a £250,000 deficit?

lz howell made this Freedom of Information request to Ceredigion Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

We're waiting for lz howell to read recent responses and update the status.

Dear Ceredigion Council,

I would like a copy for the last 3 years accounts for Ceredigion harbours and an explanation of why there is a £250,000 deficit?

Yours faithfully,
e howell,
[email address]

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion Council

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Mark Bridges, Ceredigion Council

Dear Ms Howell

 

Thank you for your freedom of information request dated 14^th February
2018 regarding Ceredigion Harbours.  We shall deal with your request
promptly and respond by 14th March 2018. 

 

Please contact me if you have any queries relating to your request.

 

Regards

 

Mark Bridges

 

 

Mark Bridges

Finance Manager (Projects & Management Information)

Gwasanaethau Ariannol / Financial Services

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol

Rhodfa’r Padarn

Aberystwyth, SY23 3UE

[1][email address]

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Mark Bridges, Ceredigion Council

1 Attachment

Dear Ms Howell

 

Thank you for your Freedom of Information request dated 14^th February
2018.

 

The Ceredigion Harbour Accounts are available on the council’s website
here;

 

[1]http://www.ceredigion.gov.uk/your-counci...

 

Please also see attached spreadsheet which provides a breakdown for the
£250k deficit shown in 2016/17.

 

I hope the information provided proves useful.  If you have any complaints
in relation to this FOI response the Council does operate an internal
appeals procedure.  If you wish to utilise this procedure then please
write to Mr Alun Williams, Head of Policy Support, Cyngor Sir Ceredigion,
Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA or via email through
[2][Ceredigion Council request email].

 

If you are not content with the outcome of the internal review, you have
the right to apply directly to the Information Commissioner for a
decision. The Information Commissioner can be contacted at: Information
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9
5AF.

 

Yours sincerely

 

Mark Bridges

 

Mark Bridges

Finance Manager (Projects & Management Information)

Gwasanaethau Ariannol / Financial Services

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol

Rhodfa’r Padarn

Aberystwyth, SY23 3UE

[3][email address]

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. http://www.ceredigion.gov.uk/your-counci...
2. file:///\\dfstore\shared_docs\df\FSShared\Group%20Stuff\Chief%20Accountant\Returns%20&%20FOI\FOI\2014-15\ID%20-%20Ray%20Daniel%20-%20Statement%20Queries%201314\140804%20-%20Payments%20to%20BM%20Morgan\[Ceredigion Council request email]
3. file:///tmp/[email address]

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are lz howell please sign in and let everyone know.