Hydrogen Train Feasibility Studies

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Transport for Wales Rail Limited should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Transport for Wales Rail Limited,

I am writing to request information under the Freedom of Information Act regarding a study undertaken by Ballard Motive Solutions Ltd, and Arup Group Ltd, into the feasibility of introducing hydrogen-powered trains into the Transport for Wales, TfW, network.

The commissioning and delivery of this study has been reported here: https://www.railmagazine.com/news/networ...

I would be grateful if you could provide the key findings of this report, alongside the methodology and considerations in making any conclusions. Ideally, I am requesting the whole report as the outcome of this feasibility study under FOI.

Yours faithfully,
Callum Nicolson

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information