Dear Gwent Police,

Please provide me with a list of educational visits by Gwent Police to schools and colleges during the financial years 2017 - 2018 and 2018 - 2019. Please include the name of the school, the date of the visit, the purpose of the visit (careers presentation, curriculum activity etc) and which year groups were involved.

Many thanks in advance for your assistance.

Yours faithfully,

Francis Cooper

Freedom Of Information, Gwent Police

Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.
Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.
Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'ch cais cysylltwch â ni.
///

I acknowledge receipt of your query received by this office.

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided.

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

Freedom Of Information, Gwent Police

3 Attachments

Dear Mr Cooper,

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request

 

Kind regards

 

Sam

 

FOI Team

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CC1AF4.5C755EC0

 

 

show quoted sections

    

References

Visible links