For Medical Locums, Nursing and Allied Health Professionals (individually) please could you provide the below information:

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Hywel Dda University Health Board should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Hywel Dda University Health Board,

• What is your current bank spend for the last 12 months?
• What is your current agency spend for the last 12 months?
• Do you have a Managed Bank Provider or a Bank System Provider? If so who is the Provider and what is the contract end date?
• What is your current fill rate for bank?
• Do you have a Master Vendor or Neutral Vendor provider? If so who is the Provider and what is the contract end date?
• What is your current fill rate for agency?
• Do you have a Direct Engagement Provider? If so who is the Provider, what is the fee and what is the contract end date?
• If you have Direct Engagement in place what is the current % uptake?

Yours faithfully,

Magda Gora

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 3 Mai 2023. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 3 May 2023. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Administrative Assistant
Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Withybush General Hospital/Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg
Springfield Building/Adeilad Springfield
Haverfordwest/Hwlffordd
01437 834492

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Good morning,

Further to our acknowledgement below, to help us process your request for
information we would be grateful if you could clarify as outlined below:

 

• Can you please clarify the staff group or groups you would like the
information to be provided for?

 

Please accept my apologies for the delay in seeking clarification.
However, we will be unable to proceed any further with the processing if
your request until clarification is received from you.

 

If I can be of any further assistance please get back to me and look
forward to receiving your clarification.

 

 

Diolch/Thank you,

 

Rebecca Davies

 

Freedom of Information Officer/Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

 

I am currently working from home, therefore I am only contactable via
email as my office phone is un-manned. Please get in touch via email and I
will respond at the earliest opportunity.

 

E-bost/ Email: [1][Hywel Dda LHB request email]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda/

Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda
Local Health Board

 

show quoted sections

Dear FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information),

Please can you provide the information for Medical Locums, Nursing and Allied Health Professionals

Yours sincerely,

Magda Gora

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Magda

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Diolch/Thank you,

 

Rebecca Davies

 

Freedom of Information Officer/Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

 

I am currently working from home, therefore I am only contactable via
email as my office phone is un-manned. Please get in touch via email and I
will respond at the earliest opportunity.

 

E-bost/ Email: [1][Hywel Dda LHB request email]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda/

Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda
Local Health Board

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Hywel Dda LHB request email]