We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Stephen Roberts please sign in and let everyone know.

FOI and EIR Service Structure

We're waiting for Stephen Roberts to read recent responses and update the status.

Dear Gwynedd Council,
I would be most grateful if you could provide me with information about your Freedom of Information Service.

Please provide:

1. a copy of the structure/working arrangements for FOI within your organisation (i.e. if this is run by an FOI Department or is a function carried out by all departments in the LA.
2. The job descriptions of all staff working in that department (if applicable)
3. Number of FOIs received per year
4. Number of EIR's received per year
5. Compliance (as a %) with statutory timescales

Yours faithfully,

Stephen Roberts

Gwynedd Council

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

Dear Stephen Roberts,

Freedom of Information (ref 291)

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act
2000.

Your request has been passed to me to process and I can confirm that it
has been logged under the reference number 291.

The Council may take up to 20 working days, from the date of receipt, to
respond to your request. You should therefore receive the information you
have requested, subject to the application of any exemptions permitted
under the Act, by 12/09/2022. If you require further information please
contact me by phone on 01286 679468 or by emailing
[1][email address].cymru by quoting the reference number above.

Yours sincerely,
Gwawr Owen

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru

Rhian Jones (CG), Gwynedd Council

1 Attachment

Good morning, the relevant Officer needs to clarify for which period do
you need the information for questions  3 and 4 below:

 

3. Number of FOIs received per year

4. Number of EIR's received per year

 

 

Thank you.

 

Rhian Jones

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cefnogol/Corporate Support Department

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Stephen Roberts please sign in and let everyone know.