Fire and Rescue Service response times by LSOA

Ruonan Zhang made this Freedom of Information request to South Wales Fire & Rescue Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear South Wales Fire & Rescue Service,

Please can you provide the average Fire and Rescue Service response times during 2019, 2020 and 2021 in each Lower Layer Super Output Area in your area?

Yours faithfully,

Ruonan Zhang

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

3 Attachments

Dear Sir / Madam,

 

IG001333

 

I refer to your e-mail of 03.02.22 and write to confirm that your request
is now being progressed in accordance with the Freedom of Information Act
2000. In line with this legislation, it will be our aim to respond to this
request within 20 working days. If for any reason we are unable to
progress within this timeframe we will contact you as soon as possible.

Please quote reference number IG001333 on any correspondence.

 

Kind Regards,

-Abbilea Oldfield- [1]cid:16a54b7c39df38d9a132
On behalf of Information Governance and Compliance Team

[2]SWFRS logo email sig

‘I wneud De Cymru yn fwy diogel drwy leihau risg’

‘To make South Wales safer by reducing risk’

 

Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01443 232000

Ebost:  [3][email address]

Information Governance and Compliance Assistant
Telephone: 01443 232000

Email: [4][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

[5]cid:image006.png@01D72709.F41D0350

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
3. mailto:[email address]
4. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]

Dear Data Protection,

Thanks for the reply! To clarify my request, the request time I would like to request is defined as the time station received the phone call to the time on scene.

Yours sincerely,

Ruonan Zhang

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

2 Attachments

IG001333 – Freedom of Information Request

 

Good afternoon

 

Please find attached response to your Freedom of Information request.

 

If we can be of any further assistance, please contact us at
[1][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

Kind regards

Joanne

 

Joanne Goodhind

Cynorthwyydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Gwybodaeth Dros Dro

Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth 
Ffôn: 01443 232259

Ebost: [2][email address] / [3][email address]

Joanne Goodhind

Temporary Information Governance & Compliance Assistant

Information Governance and Compliance Department

Telephone: 01443 232259

Email:
[4][email address] / [5][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]

Dear Data Protection,

Thanks, could you please provide in .csv or .xlsx file type? Because .pdf is really hard for data processing.

Yours sincerely,

Ruonan Zhang

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

1 Attachment

IG001333 - Freedom of Information request

Good afternoon

Thank you for your email dated 4.3.22.

Please find attached the information in the format requested.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact us at [South Wales Fire & Rescue Service request email]

Kind regards
Joanne

Joanne Goodhind
Cynorthwyydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Gwybodaeth Dros Dro
Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01443 232259
Ebost: [email address] / [email address]

Joanne Goodhind
Temporary Information Governance & Compliance Assistant
Information Governance and Compliance Department
Telephone: 01443 232259
Email: [email address] / [South Wales Fire & Rescue Service request email]

show quoted sections