Financial Settlements

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Carmarthenshire Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Carmarthenshire Council,

Could you please provide me with the following;

1. The number of financial settlements made by Carmarthenshire County Council in relation to employment disputes for the period of the last 3 years from the date of this request.

2. Where the dispute is subject to an NDA, please provide the number of disputes relating to NDA's and the financial value if possible. If the financial value cannot be disclosed please reply with "undisclosed figure".

Yours faithfully,

Rhys Walters

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

Dear Carmarthenshire Council,

I note that you did not include a calculation or explanation of the costs involved in providing the information. It would be useful if you could do so, to allow me to understand how best to reframe my request and not exceed the cost limit.
As I am sure you are aware, the FOI Act states that it is "the duty of a public authority to provide advice and assistance, so far as it would be reasonable to expect the authority to do so", and the ICO consider it best practice to provide "arguments or evidence" when applying this exemption.

Yours faithfully,

Rhys Walters

FOIA, Carmarthenshire Council

Dear Mr Walters,

Thank you for your email. A calculation of the time it would take to comply with your request has not been provided, as we do not consider that it would exceed the appropriate limit to reply to your request.

Nonetheless, we fully acknowledge that there has been an unacceptable delay in responding to you. We are finalising a response which we will provide as soon as practicably possible.

Yours sincerely

Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

show quoted sections