Empty Homes Grant Scheme

The request was successful.

Jonathan Edwards

Dear Welsh Government,

Can the Welsh Government provide the total amount of funding allocated from the £10 million empty homes grant scheme?

Yours faithfully,

Jonathan Edwards

Welsh Government

1 Attachment

Dear Jonathan Edwards

 

Please find attached a response to your recent Freedom of Information
request.

 

Many thanks

 

Rhian Pritchard

 

Rheolwr Ffyniant
                                                                             
  Prosperity Manager                   

Adran Dyfodol
Ffyniannus                                                               
Prosperous Futures Division

Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus                                  
 Education and Public Services Group

Llywodraeth
Cymru                                                                         
Welsh Government

 

 

* [1]Rhian.Pritchard001@gov.wales

* [2]DyfodolFfyniannus@llyw.cymru / [3]ProsperousFutures@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [4]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [5]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:Rhian.Pritchard001@gov.wales
2. mailto:DyfodolFfyniannus@llyw.cymru
3. mailto:ProsperousFutures@gov.wales
4. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
5. https://gov.wales/about/welsh-government...

Welsh Government

1 Attachment

  • Attachment

    FOI Request Response Letter ATISN 16142 JE Empty home grant 07 03 2022.pdf

    305K Download View as HTML

Please find attached a response to your recent Freedom of Information request.

Many thanks

Laura

Laura Evans
Yr Is-adran Dyfodol Ffyniannus / Prosperous Futures Division
Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Ffôn/Tel: 0300 0628210
Laura.Evans@gov.wales

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd<”https://gov.wales/about/welsh-government...> yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice<https://gov.wales/about/welsh-government...> explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.