Elin Llwyd and Eryl Jones onboard automated announcements sound files.

Arthur Holmes made this Freedom of Information request to Transport for Wales Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Transport for Wales,

I would like to request from you under the Freedom Of Information Act 2000 if you could please attach all of the sound files of the Elin Llwyd and Eryl Jones automated announcements that are used on your newer trains. These are the, Class 197, Class 231, Class 398, Class 756, Class MK4, onboard automated announcements. Any format you hold them in is fine. I very much look forward to viewing these sound files. Thank you very much for your help.

Yours faithfully,

Arthur Holmes

Freedom Of Information, Transport for Wales

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Freedom Of Information, Transport for Wales

Good Afternoon Mr Holmes,

These are now published to our website.

Please see below-

https://tfw.wales/about-us/transparency/...

Please contact me if you require anything further.

Kind Regards

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

show quoted sections