Elder Care Costs

The request was successful.

Dear Gwynedd Council,

Dear Sir/Madam,

Please could you send me the following info in csv file:

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a care home, per week, procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you tell me the weekly price for residential care, nursing care and nursing care with dementia. For each pls can you itemise seperately the personal care element.

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you itemise seperately the personal care element if one exists.

Regards

Alan Andrews

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

Good Morning,

Thank you for your Freedom of Information request. Your request has been passed on to the Adult, Health and Wellbeing Department within Gwynedd Council to process. We aim to respond within the timescale given to us by the Act. In the meantime, if you have any further questions please contact me on [email address].cymru.

Kind Regards,

Sian

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Alan <[FOI #858471 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 2 Mai 2022 12:36
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Elder Care Costs

Dear Gwynedd Council,

Dear Sir/Madam,

Please could you send me the following info in csv file:

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a care home, per week, procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you tell me the weekly price for residential care, nursing care and nursing care with dementia. For each pls can you itemise seperately the personal care element.

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you itemise seperately the personal care element if one exists.

Regards

Alan Andrews

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #858471 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/C...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/C...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Sian Iolen Pritchard (OEDOLION), Gwynedd Council

1 Attachment

Good Afternoon,

Please see attached your response from Gwynedd Council regarding your recent freedom of information request.

Kind Regards,

Sian Pritchard.

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Alan <[FOI #858471 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 2 Mai 2022 12:36
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Elder Care Costs

Dear Gwynedd Council,

Dear Sir/Madam,

Please could you send me the following info in csv file:

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a care home, per week, procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you tell me the weekly price for residential care, nursing care and nursing care with dementia. For each pls can you itemise seperately the personal care element.

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you itemise seperately the personal care element if one exists.

Regards

Alan Andrews

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #858471 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/C...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/C...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.