Elder Care Costs

The request was partially successful.

Dear Sir/Madam,

Please could you send me the following info in csv file:

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a care home, per week, procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you tell me the weekly price for residential care, nursing care and nursing care with dementia. For each pls can you itemise seperately the personal care element.

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you itemise seperately the personal care element if one exists.

Regards

Alan Andrews

Jones Geraint Wyn (OEDOLION), Gwynedd Council

2 Attachments

Good morning

 

Please find attached a response to your FOI request below.

If you have any further questions, please let me know.

 

Kind regards

 

Geraint Wyn Jones

Swyddog Gofal Cwsmer (Oedolion) / Customer Care Officer (Adults)

Oedolion, Iechyd a Llesiant / Adults, Health and Wellbeing

(01286)  679549 (est / ext: 32549)

[1][email address].cymru

Cyfeiriad / Address:

Uned Diogelu ac Ansawdd, Oedolion, Iechyd a Llesiant, Stryd y Jel,
Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Quality and Safeguarding Unit, Adults, Health and Wellbeing, Shirehall
Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

 

[2]cid:image003.png@01D69E46.7B3A5C90

 

Meddyliwch am yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost yma

Please consider the environment before printing this email

 

 

Oddi wrth: Alan <[3][FOI #827585 email]>

Anfonwyd: Dydd Iau, 27 Ionawr 2022 16:25

At: Rhyddid Gwybodaeth <[4][email address].cymru>

Pwnc: Freedom of Information request - Elder Care Costs

 

Dear Sir/Madam,

 

Please could you send me the following info in csv file:

 

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a
care home, per week, procured by the council (assuming no
reliefs/discounts applicable).  Please could you tell me the weekly price
for residential care, nursing care and nursing care with dementia.  For
each pls can you itemise seperately the personal care element.

 

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an
hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts
applicable).  Please could you itemise seperately the personal care
element if one exists.

 

Regards

 

Alan Andrews

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru
3. mailto:[FOI #827585 email]
4. mailto:[email address].cymru