Dylan Thomas Centenary Policy

Kieron Smith made this Freedom of Information request to Arts Council of Wales

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear Arts Council of Wales,

This is a request for information under the FoI Act 2000.

I would be grateful if you could provide any documentation relating
to the Arts Council of Wales' planning and implementation of the Dylan Thomas centenary celebrations, otherwise known as 'Dylan Thomas 100'.

I anticipate that this may include, but not be restricted to:

- Strategy/policy documentation relating to the Arts Council of Wales' plans for
the centenary
- Minutes for meetings relating to planning/strategy/policy
- Any information relating to budgeting, costs and expenses
incurred by the Arts Council of Wales on any aspect of the centenary
celebrations.

Many thanks in advance of your response.

Yours faithfully,

Kieron Smith

Information,

Diolch am e-bostio ein Swyddogion Gwybodaeth. Ymdrechwn i ymateb i bob
ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith. Os oes gennych ymholiad technegol
ynglŷn â’r ffurflen gais, ymdrechwn i ymateb cyn gynted ag y bu modd.

 

I gysylltu ag aelod o’n staff, gellir dod o hyd yw llinell uniongyrchol
a’u e-bost ar ein cyfeiriadur staff:
[1]http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...

 

***************************************

 

Thank you for emailing our Information Officers. We are committed to
respond to queries within five working days. If you have a technical query
regarding the application form, we will endeavour to respond to you as
soon as we can.

 

To contact a member of our staff, their direct line and email address can
be found on our staff directory:
[2]http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...
2. http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

Angela Thomas,

1 Attachment

Dear Kieron Smith

Please find attached acknowledgement of your recent request for information below. Our full response will follow in due course.

Kind regards

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Angela Thomas,

5 Attachments

Dear Kieron Smith

 

Please find attached our reply to your recent request for information.

 

Kind regards

 

Angela

 

Angela Thomas Cyngor Celfyddydau Cymru/Arts Council
of Wales
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad Plas Bute/Bute Place
a Chydymffurfiaeth    
Planning, Performance & Caerdydd/Cardiff CF10 5AL
Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302 [1]www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk 
 [2]www.artscouncilofwales.org.uk

 

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/
2. www.artscouncilofwales.org.uk
http://www.artscouncilofwales.org.uk/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org