Details of empty commercial properties with a rateable value between £18,000 & £20,000.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

Please can you provide me with the following information under the
Freedom Of Information Act 2000:-

(a) addresses and rateable values of empty Commercial properties with a current rateable value between £18,000 and £20,000 that are within Cardiff Council area; and

(b) the names and addresses of the owners of those properties referred to in (a)

Yours faithfully,

Natalie Davis

FOI, Cardiff Council

Dear Ms Davis,

Thank you for your Freedom of Information request

Details have been forwarded to the Freedom of Information Officer within the relevant department who will be dealing with your request and will contact you in due course.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us at [Cardiff Council request email]

Sincerely,

Rory Williams

on behalf of

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [Cardiff Council request email]

show quoted sections

Zaple, Rick, Cardiff Council

2 Attachments

Dear Ms Davis,

With reference to your recent request for information, I attach our
response.

Rick Zaple

Technical Accountancy / Cyfrifeg Dechnegol

Corporate Services / Gwasanaethau Corfforaethol

Phone / Ffôn +44 (0) 29 2087 2324

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

.