Delyth Wynne Griffiths - Accountability

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

1)Gallwch egluro safle Delyth Wynne Griffiths oddifewn strwythyr S4C
2)Pwy sydd yn cyflwyno adroddiadau/atebol i Delyth Wynne Griffiths?
3)At pwy mae Delyth Wynne Griffiths yn cyflwyno adroddiadau/ atebol?

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

1) Please explain Delyth Wynne Griffiths current position in S4C’s
hierarchy
2)Who reports/is accountable to Delyth Wynne Griffiths?
3)To who does Delyth Wynne Griffiths report / is accountable?

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 09 Gorffennaf 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 05 Awst 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ymddiheuriadau nad ydym wedi ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth hyd yma.
Rydym ar hyn o bryd yn delio gyda nifer fawr o geisiadau am wybodaeth.

Rydym wrthi yn prosesu eich cais.

Ymddiheuriadau unwaith eto am yr oedi.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections