Dear Transport for Wales,

Can Transport for Wales provide an annual breakdown of claims for the “Delay Repay scheme” for the last 5 years? Furthermore, can TfW provide the total amount paid out over the same period?

Yours faithfully,

Jonathan

Freedom Of Information, Transport for Wales

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Freedom Of Information, Transport for Wales

1 Attachment

Good Morning Mr Edwards,

Your request for information has been considered and our response is attached.

Kind Regards

Katy

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   
 
 
Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH 
 

show quoted sections

Dear Freedom Of Information,

Thank you for your response. Can you please provide the number of claims made?

Yours sincerely,

Jonathan Edwards

Freedom Of Information, Transport for Wales

1 Attachment

Good Afternoon Mr Edwards,

Please see your response attached.

Kind Regards

Katy

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   
 
 
Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH 
 

show quoted sections