Day centres for older persons

The request was partially successful.

Dear Ceredigion Council,

Please provide the following information:

1 The number of daily places at each day centre for older persons for each of the last six years;

2. The number of users at each centre for each of the last six years - please provide the daily average for each centre;

3. Please identify those centres which are overcapacity and which have waiting lists and state in each instance where that applies how many are on the waiting list for each of those centres;

4. Please provide the number of FTE staff allocated to each centre for each of the last six years;

5. Please identify the number of redundancies, unfilled vacancies, or the number of staff lost through 'natural wastage' from the staff establishments for council operated day centres for each of the last six years;

6. Please identify the source and amount of any external funding for day centre provision and - in the event users are charged for day centre use - the gross income derived from those charges;

7. Please provide:

7.1 a breakdown of the staffing costs for each centre for each of the last six years;

7.2 the gross AND net operating costs for each of the day centres for each of the last six years

Yours faithfully,

Jon Coles

Ceredigion Reception, Ceredigion County Council

Diolch am eich neges e-bost – bydd yn derbyn sylw’r gwasanaeth priodol yn
ei dro.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate service in due course.

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

DSS Complaints, Ceredigion County Council

1 Attachment

Dear Mr Coles,

 

Many thanks for your e-mail.

 

The content of your e-mail forms a request under the Freedom of
Information Act 2000 and as such Ceredigion County Council has a timeframe
of 20 working days in which to respond, which is on or before 3^rd October
2016.

 

I will therefore be in further communication with you,

 

Yours sincerely,

 

Nerris Jones-Williams [1]cid:image001.png@01CE2172.399186F0

 

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links

Dear Ceredigion Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Ceredigion Council's handling of my FOI request 'Day centres for older persons'.

I have not received the information requested within the statutory time limit

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/d...

Yours faithfully,

Jon Coles

Ceredigion Reception, Ceredigion County Council

Diolch am eich neges e-bost – bydd yn derbyn sylw’r gwasanaeth priodol yn
ei dro.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate service in due course.

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

DSS Complaints, Ceredigion County Council

1 Attachment

Dear Mr Coles,

 

I refer to your Freedom of Information request and please accept my
apologies profusely for the delay in responding and wish to reassure you
that I have chased this up with the three different departments that I am
awaiting information and have stressed the urgency in this.

 

I shall be in further communication with you as soon as possible and once
again please accept my apologies.

 

Yours sincerely,

 

Nerris Jones-Williams [1]cid:image001.png@01CE2172.399186F0

 

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Swyddfa Cwynion, Deddf Rhyddid Gwybodaeth a'r
Ddeddf Diogelu Data.

Administrative Assistant - Complaints, Freedom of Information and Data
Protection Office

Gwasanaethau Cymdeithasol / Ceredigion Social Services

 

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links

Dear DSS Complaints,

Thank you for your kind help.

I look forward to hearing from you.

Kind regards and yours sincerely,

Jon Coles

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion County Council

4 Attachments

Dear Mr Coles,

 

I refer to your Freedom of Information request and I wish to sincerely
apologise for the delay which is unacceptable.  I have been in
communication with the appropriate Service to gather the information and
they have informed me that they are unable to provide you with the
information as requested from the last 6 years as this has not been
recorded and the time taken to resource would exceed the 18 hours.

 

I am therefore able to reply to your Freedom of Information in part for
the last 2 years.  I am still awaiting information in regards to Q4 and 5
from our Human Resources Department and I hope to gather this information
to you in the first instance.

 

1 The number of daily places at each day centre for older persons for each
of the last six years;

 

2. The number of users at each centre for each of the last six years -
please provide the daily average for

each centre;

 

[1]cid:image001.png@01D2516B.42B42B20

 

3. Please identify those centres which are overcapacity and which have
waiting lists and state in each

instance where that applies how many are on the waiting list for each of
those centres; None of our day centres have a waiting list.

 

4. Please provide the number of FTE staff allocated to each centre for
each of the last six years;

 

5. Please identify the number of redundancies, unfilled vacancies, or the
number of staff lost through

'natural wastage' from the staff establishments for council operated day
centres for each of the last six

years;

 

6. Please identify the source and amount of any external funding for day
centre provision and - in the

event users are charged for day centre use - the gross income derived from
those charges; Nil. Service User charges for day centre use – Nil.

 

7. Please provide:

 

7.1 a breakdown of the staffing costs for each centre for each of the last
six years;

 

[2]cid:image007.jpg@01D251FF.305569A0

 

7.2 the gross AND net operating costs for each of the day centres for each
of the last six years

 

[3]cid:image009.jpg@01D251FF.305569A0

 

I hope that the above is satisfactory and I shall revert back to you in
due course with the remainder of your Freedom of Information request. 
Once again please accept my apologies for the delay.

 

Yours sincerely,

 

Nerris Jones-Williams [4]cid:image001.png@01CE2172.399186F0

 

Swyddog Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints and Freedom of Information Officer

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Penmorfa

Aberaeron

SA46 0PA

Rhif Ffon / Tel:  01545 572606 / 01545 574151 / 01545 574107

E-Bost / E-Mail:  [5][email address] /
[6][email address]

 

 

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]