Data a chanlyniadau 'Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg Athrawon a Chynorthwywyr 2013'

The request was partially successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Yn adroddiad blynyddol 2013-14 ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyfeirir ar dudalen 15 at 'Arolwg sgiliau iaith Gymraeg' a gynhaliwyd yn haf 2013 'er mwyn llunio gwaelodlin o sgiliau Cymraeg ymarferwyr'. Dywedir y casglwyd data ar lefel ysgol. Gaf i os gwelwch yn dda:
i. gopi o'r offeryn (e.e. ffurflen neu ffeil Excel a.y.b.) a ddefnyddiwyd i gasglu'r data, ynghyd â chopi o'r cyfarwyddiadau a roddwyd;
ii. y data ar lefel ysgol (mewn ffeil addas i'w dadansoddi, e.e. mewn fformat csv, dim mewn pdf);
iii. copi o unrhyw adroddiad a gynhyrchwyd, boed ar lefel awdurdod lleol neu gyda chanlyniadau cenedlaethol yn unig.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Evans, Dyfan (ADAS-UGMA),

1 Attachment

Annwyl Hywel Jones

Dyma gydnabyddiaeth o'ch cais diweddar am wybodaeth.

Yn gywir,

Dyfan Evans

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
From: Hywel M. Jones [mailto:[FOI #224521 email]]
Sent: 11 August 2014 22:19
To: Freedom of Information Officer
Subject: Cais Rhyddid Gwybodaeth - Data a chanlyniadau 'Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg Athrawon a Chynorthwywyr 2013'

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Yn adroddiad blynyddol 2013-14 ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyfeirir ar dudalen 15 at 'Arolwg sgiliau iaith Gymraeg' a gynhaliwyd yn haf 2013 'er mwyn llunio gwaelodlin o sgiliau Cymraeg ymarferwyr'. Dywedir y casglwyd data ar lefel ysgol. Gaf i os gwelwch yn dda:
i. gopi o'r offeryn (e.e. ffurflen neu ffeil Excel a.y.b.) a ddefnyddiwyd i gasglu'r data, ynghyd â chopi o'r cyfarwyddiadau a roddwyd; ii. y data ar lefel ysgol (mewn ffeil addas i'w dadansoddi, e.e. mewn fformat csv, dim mewn pdf); iii. copi o unrhyw adroddiad a gynhyrchwyd, boed ar lefel awdurdod lleol neu gyda chanlyniadau cenedlaethol yn unig.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

-------------------------------------------------------------------

Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer yr holl atebion i'r cais hwn:
[FOI #224521 email]

A yw [Welsh Government request email] y cyfeiriad anghywir ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Llywodraeth Cymru? Os felly, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/change...

Ymwadiad: Caiff y neges hon ac unrhyw ateb a roddwch eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd. Ein polisïau preifatrwydd a hawlfraint:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/help/o...

Os byddwch fel swyddog Rhyddid Gwybodaeth yn cael y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol, gofynnwch i'ch rheolwr gwe i gysylltu â ni o dudalen Rhyddid Gwybodaeth eich sefydliad.

show quoted sections

Evans, Dyfan (ADAS-UGMA),

4 Attachments

Annwyl Hywel Jones
 
Dyma ymateb i’ch cais diweddar am wybodaeth.
 
Yn gywir,
 
Dyfan Evans
Uwch Reolwr Datblygu | Senior Development Manager
Uned y Gymraeg mewn Addysg | Welsh in Education Unit

01443 663 700
[1][email address] | [2][email address]
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
Ty'r Afon
Heol Bedwas | Bedwas Road
Bedwas
Caerffili | Caerphilly
CF83 8WT
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org