Council Tax exemptions for students living in the Cathays Ward

Paul Byers made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

Please can you let me know how many student exemptions from council tax were granted for each of the following postcodes in the last academic year?

CF24 4AR
CF24 4AS
CF24 4AT
CF24 4AU
CF24 4AW
CF24 4AX
CF24 4BD
CF24 4BE
CF24 4BG
CF24 4BH
CF24 4BJ
CF24 4BL
CF24 4BN
CF24 4BP
CF24 4BQ
CF24 4BR
CF24 4BS
CF24 4BT
CF24 4BU
CF24 4BW
CF24 4BX
CF24 4BY
CF24 4BZ
CF24 4DA
CF24 4DB
CF24 4DD
CF24 4DE
CF24 4DH
CF24 4DJ
CF24 4DL
CF24 4DP
CF24 4DR
CF24 4DU
CF24 4DY
CF24 4DZ
CF24 4EA
CF24 4EB
CF24 4ED
CF24 4EE
CF24 4FX
CF24 4NB
CF24 4YF

Thanks in advance for any help you're able to offer.

Yours faithfully,

Paul Byers

FOI, Cardiff Council

2 Attachments

<<FOI 3828 Response.doc>> <<FOI 3828 Attachment.xls>>

Dear Mr Byers
Please find attached a response to your Freedom of Information Act request
reference 3828 .
Regards
Improvement & Information - Gwella a Gwybodaeth
Cardiff Council - Cyngor Caerdydd
Room 108, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4UW - Ystafell 108,
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Tel: 029 2087 2087 - Ffôn: 029 2087 2088
Email: [1][email address] - Ebost: [2][email address]

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Dear FOI,

Thank you for this response.

Yours sincerely,

Paul Byers