Costs

Mr Richie Windmill made this Freedom of Information request to North Wales Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

North Wales Police and Crime Commissioner did not have the information requested.

Mr Richie Windmill

Dear North Wales Police and Crime Commissioner,

Under the freedom of information act could you please provide for me a total break down of costs to North Wales Police for the trial of MR & Mrs Creamer in 2010, could you please include the full costs of the investigation leading up to their trial and the full cost of the extra officers drafted in to assist.

Under this same act I have requested the full cost to the judiciary which has been provided in full.

Yours faithfully,

Mr Richie Windmill

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

Dear Sir

The Office of the Police and Crime Commissioner does not hold any information in relation to any part your request.

Section 1 Freedom of Information Act 2000

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW
Ffôn/Tel: 01492 805486
E-Bost/E-Mail: [email address]
We/Web: www.northwales-pcc.gov.uk

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system. Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
North Wales Police