Dear Sir or Madam,

How much does Cardiff council spend on bottled water?

Yours faithfully,

Anne Greagsby

Zaple, Rick, Cardiff Council

1 Attachment

Dear Ms Greagsby,

With reference to your recent request for information, I attach our
response.

Rick Zaple

Technical Accountancy / Cyfrifeg Dechnegol

Phone / Ffôn +44 (0) 29 2087 2324

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

.

John Cross left an annotation ()

Summary "Unfortunately, our accounts do not differentiate between payments for bottled water and payments for other supplies. ... Therefore, I am unable to answer your question.

I can say that the Council's main supplier of bottled water is TRM Trading Limited (Pen-y-ffin Water) and that during the year to 31 March 2009, we made payments totalling £35,377 to them. This includes provision and maintenance of cooling and dispense units as well as purchase of the water itself.

Please note that the council is converting from the use of bottled water to mains fed systems..."

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org