Communications & Services

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Carmarthenshire County Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Carmarthenshire Council,

Telephony and UC/ Collaboration
Please confirm the manufacturer of your telephony system(s) that are currently in place
When was the installation date of your telephony equipment?
When is your contract renewal date?
Who maintains your telephony system(s)?
Please confirm the value of the initial project
Please confirm the total ongoing annual spend on telephony
Please confirm the annual support cost for your telephony system
Do you use Unified Communications or Collaboration tools , if so which ones?

Contact Centre
Please confirm the manufacturer of your contact centre system(s) that are currently in place?
When was the installation date of your contact centre infrastructure?
When is your contract renewal date?
Who maintains your contact centre system(s)?
Please confirm value of the initial project?
Please confirm the value of annual support/maintenance services (in £)? And overall annual spend for the contact centre

How many contact centre agents do you have?
Do agents work from home? Or just your offices?
Do you use a CRM in the contact centre? What platform is used?
Do you use a knowledge base / knowledge management platform? What platform is used?

Connectivity and Network Services
Who provides your WAN and internet connectivity and the annual spend on each
Have you , or do you plan to deploy SD Wan services
Have you got SIP trunks, if so who from and confirm annual spend
Please confirm who provides your LAN, WIFI and Security infrastructure
Please confirm your annual spend on each
Please confirm your data centre switching and security infrastructure and have you deployed cloud based security and threat management

Organisation
How many employees do you have overall within your organisation?
Can you provide contact details for your procurement lead / category manager for these services?
Can you provide names and contact details for the following people within your organisation?
• CIO / IT Director
• Head of IT
• Head of Digital Transformation
• Head of Customer services

Yours faithfully,

Daniel Leonard

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections