Dear Gwynedd Council,
Could you please provide me with an up to date list of the names of social work management staff including Heads of Service, Area Managers/Service Managers, Team Managers/Team Leaders, within Children Services across the local authority?
I cannot seem to find this information from your website.

Yours faithfully,

Edward Walker

Yours faithfully,

Truman why

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

Dear Mr Why,

I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request.

We will aim to respond within the noted timescale.

Regards, Lowri

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Truman why <[FOI #1053508 email]>
Anfonwyd: Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2023 16:30
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Childrens services social worker structure

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,
Could you please provide me with an up to date list of the names of social work management staff including Heads of Service, Area Managers/Service Managers, Team Managers/Team Leaders, within Children Services across the local authority?
I cannot seem to find this information from your website.

Yours faithfully,

Edward Walker

Yours faithfully,

Truman why

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1053508 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

1 Attachment

Dear Mr Why,

 

Please find attached response to your FOI request.

 

Regards, Lowri

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.