Children’s & Adults Social Care Structure Chart and Agency Spend

The request was partially successful.

Dear Gwynedd Council,

I would like to request the structure charts for children’s & adults social care including commissioners and brokerage teams please I would like the following, Names, email addresses, contact numbers and job title of all Deputy Team Managers, Team Managers & Service Managers that manage Children & Adults Statutory Social Care Services within the Local Authority please.

Also, Please could you provide me with the following information?
1.Temporary agency spend for 2021 & year to date including a list of agencies that supplied to you and their individual spend for Nursing support and health care.
2. Locations / Departments that are using agency staff and their total spend.
3. Agreements in place with agencies and their renewal dates.

Yours faithfully,

George Smith

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

Good Morning,

Thank you for your Freedom of Information request. Your request has been passed on to the Adult, Health and Wellbeing Department within Gwynedd Council to process. We aim to respond within the timescale given to us by the Act. In the meantime, if you have any further questions please contact me on [email address].cymru.

Kind Regards,

Sian

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: George Smith <[FOI #877540 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 11 Gorffennaf 2022 10:29
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Children’s & Adults Social Care Structure Chart and Agency Spend

Dear Gwynedd Council,

I would like to request the structure charts for children’s & adults social care including commissioners and brokerage teams please I would like the following, Names, email addresses, contact numbers and job title of all Deputy Team Managers, Team Managers & Service Managers that manage Children & Adults Statutory Social Care Services within the Local Authority please.

Also, Please could you provide me with the following information?

1.Temporary agency spend for 2021 & year to date including a list of agencies that supplied to you and their individual spend for Nursing support and health care.

2. Locations / Departments that are using agency staff and their total spend.

3. Agreements in place with agencies and their renewal dates.

Yours faithfully,

George Smith

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #877540 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/5...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/5...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Sian Iolen Pritchard (OEDOLION), Gwynedd Council

2 Attachments

Good Afternoon,

Please see attached your response from Gwynedd Council regarding your recent freedom of information request.

The children's department will send a structure in another e-mail to follow.

Kind Regards,

Sian Pritchard.

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: George Smith <[FOI #877540 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 11 Gorffennaf 2022 10:29
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Children’s & Adults Social Care Structure Chart and Agency Spend

Dear Gwynedd Council,

I would like to request the structure charts for children’s & adults social care including commissioners and brokerage teams please I would like the following, Names, email addresses, contact numbers and job title of all Deputy Team Managers, Team Managers & Service Managers that manage Children & Adults Statutory Social Care Services within the Local Authority please.

Also, Please could you provide me with the following information?

1.Temporary agency spend for 2021 & year to date including a list of agencies that supplied to you and their individual spend for Nursing support and health care.

2. Locations / Departments that are using agency staff and their total spend.

3. Agreements in place with agencies and their renewal dates.

Yours faithfully,

George Smith

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #877540 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/5...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/5...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Lowri Williams (PLANT), Gwynedd Council

1 Attachment

Good Morning,

I have been asked to send on a copy of the Children Services Structure
Chart in response to part of your FOI request.

I apologise for such a delay in response.

Kind Regards, Lowri

 

Lowri Williams

Swyddog Gofal Cwsmer / Customer Care Officer

Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd / Children and Supporting Families
Department

Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif Ffon / Telephone: 01286 679151 / Est 32151 š:
[email address].cymru   

     

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.