Children on ALN register who have left welsh medium education

Monmouthshire County Council did not have the information requested.

Dear Monmouthshire County Council,

Can you please provide the number of children in primary/junior welsh medium education who are on the additional learning needs register who have left welsh education since September 2019.

Please let me know if I need to request this information from the school directly.

Yours faithfully,

Mrs Jones

MCC - Freedom of Information, Monmouthshire County Council

Thank you for your email. This email is confirmation of receipt.  

  

The Freedom of Information inbox is monitored Monday to Friday, with the
exception of Bank Holidays. Freedom of Information requests will be
registered on our system the working day after we receive it. We will
process all other correspondence as soon as we are able. 

  

Help yourself 

We publish some of our common requests on our [1]Disclosure Log. On there
you will find: 

·        Public Health Burials (cemeteries) 

·        Fly tipping 

·        Noise complaints 

and more.  

  

Alternatively, it may be worth checking previous Freedom of Information
requests submitted via [2]What Do They Know. 

  

How we handle your data
Please see our [3]Privacy Policy and [4]Website Cookies for further
information. 

 

 

Diolch am eich e-bost. Mae’r e-bost yma yn cadarnhau ein bod wedi derbyn
eich e-bost chi.   

  

Mae’r mewnflwch Rhyddid Gwybodaeth yma yn cael ei fonitro rhwng dydd Llun
a dydd Gwener, ac eithrio ar Ŵyl y Banc. Bydd ceisiadau  Rhyddid
Gwybodaeth yn cael eu cofrestru ar ein system y diwrnod ar ôl i ni eu
derbyn. Byddwn yn prosesu pob gohebiaeth arall cyn gynted ag y medrwn.   

Helpu’ch hunan 

Rydym yn cyhoeddi rhai o’n ceisiadau mwyaf cyffredin ar ein [5]Cofnod
Datgeliadau. Yno, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am: 

·        Claddedigaethau Iechyd Cyhoeddus (mynwentydd) 

·        Tipio anghyfreithlon 

·        Cwynion am sŵn  

A mwy.  

  

Fel arall, efallai ei fod yn werth gwirio’r Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
sydd eisoes wedi eu cyflwyno drwy gyfrwng [6]What Do They Know. 

  

Sut ydym yn trin eich data
Ewch i’n [7]Polisi Preifatrwydd a’n [8]Gwefan Cwcis am wybodaeth
bellach.  

 

Mae’r neges e-bost yma a’r ffeiliau a anfonir gyda hi yn gyfrinachol ac
fe’i bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu gorff y’u cyfeiriwyd atynt yn unig.
Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol ac os nad chi yw’r
derbynnydd bwriadedig, rhaid i chi beidio copïo, dosbarthu neu gymryd
unrhyw gamau yn seiliedig arni. Os cawsoch y neges e-bost yma drwy
gamgymeriad hysbyswch ni cyn gynted ag sydd modd os gwelwch yn dda drwy
ffonio 01633 644644. Cafodd y neges e-bost yma sgan firws gan Microsoft
Exchange Online Protection . Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn
Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl
eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Gwybodaeth
preifatrwydd: Os ydych wedi gofyn am wasanaeth neu wybodaeth gennym,
byddwn yn cofnodi eich data ar gyfer dibenion prosesu a chaiff hyn ei gadw
yn ein system gwybodaeth cwsmeriaid Fy Sir Fynwy. I gael gwybodaeth
preifatrwydd, cyfeiriwch at y dudalen Gwefan a Chwcis ar ein gwefan -
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich.... This email
and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. It may
contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in
reliance on it. If you have received this email in error, please notify us
as soon as possible by telephone on 01633 644644. This email has been
virus scanned by Microsoft Exchange Online Protection. The Council
welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to
you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to
a delay. Privacy Information: If you have a requested a service from us,
your data will be processed via our customer services management system
called ‘My Monmouthshire’. For privacy information, please refer to the
Website & Cookies page on our website -
https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr....

References

Visible links
1. https://www.monmouthshire.gov.uk/freedom...
2. https://www.whatdotheyknow.com/body/monm...
3. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
4. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
5. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/log-...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/log-...
6. Protected by Outlook: https://www.whatdotheyknow.com/body/monm.... Click or tap to follow the link.
https://www.whatdotheyknow.com/body/monm...
7. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
8. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...

MCC - Freedom of Information, Monmouthshire County Council

Hi Mrs Jones, 

 

I refer to your request under the Freedom of Information Act 2000. 

 

You asked:  

 

Can you please provide the number of children in primary/junior welsh
medium education who are on the additional learning needs register who
have left welsh education since September 2019.

 

  

The response to your request is as follows: 

 

This information is not held centrally by Monmouthshire County Council.
Each school would have to respond individually, which will take in excess
of the 18 hours allowed by FOIA* to arrange, and collate a response. If
information is held by the schools themselves, we expect it would require
a manual review of each ALN leavers' records to deduce if their records
were sent on to a Welsh or non-Welsh primary/secondary, as this is not
something reported on.

 

 

 

Section 12 – Compliance exceeds appropriate limit 

[1]S12 Cost of compliance 

We will not be able to provide a response within the permitted 18 hours in
accordance with Section 12(1) of the FOI Act.  

 

Section 12 states that: 

Section 12 of FOIA allows a public authority to refuse to deal with a
request where it estimates that it would exceed the appropriate limit
to:  

- either comply with the request in its entirety or;  

- confirm or deny whether the requested information is held. 

 

 

  

If you are dissatisfied with the way the Council has handled your request
for information, you can request a review by e-mail
to [2][email address] or by writing to: 

Freedom of Information 

Monmouthshire County Council 

County Hall 

The Rhadyr 

Usk 

NP15 1GA 

 

Any requests for an Internal Review should be made within 40 working days
of receiving your response. More information can be found on our Freedom
of Information web page under [3]Internal Reviews. 

  

If you remain dissatisfied with the handling of your request, you have a
right to appeal to the Information Commissioner at: 

[4]www.ico.org.uk/foicomplaints 

Information Commissioner’s Office 

2nd Floor Churchill House 

Churchill Way Cardiff  

CF10 2HH  

Telephone: 0330 414 6421 / Email: [5][email address

 

There is no charge for making an appeal. 

 

With kind regards, 

Freedom of Information 

Monmouthshire County Council 

 

 

Gweler ein [6]Hysbysiad Preifatrwydd 

See our [7]Privacy Notice

 

 

Mae’r neges e-bost yma a’r ffeiliau a anfonir gyda hi yn gyfrinachol ac
fe’i bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu gorff y’u cyfeiriwyd atynt yn unig.
Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol ac os nad chi yw’r
derbynnydd bwriadedig, rhaid i chi beidio copïo, dosbarthu neu gymryd
unrhyw gamau yn seiliedig arni. Os cawsoch y neges e-bost yma drwy
gamgymeriad hysbyswch ni cyn gynted ag sydd modd os gwelwch yn dda drwy
ffonio 01633 644644. Cafodd y neges e-bost yma sgan firws gan Microsoft
Exchange Online Protection . Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn
Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl
eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Gwybodaeth
preifatrwydd: Os ydych wedi gofyn am wasanaeth neu wybodaeth gennym,
byddwn yn cofnodi eich data ar gyfer dibenion prosesu a chaiff hyn ei gadw
yn ein system gwybodaeth cwsmeriaid Fy Sir Fynwy. I gael gwybodaeth
preifatrwydd, cyfeiriwch at y dudalen Gwefan a Chwcis ar ein gwefan -
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich.... This email
and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. It may
contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in
reliance on it. If you have received this email in error, please notify us
as soon as possible by telephone on 01633 644644. This email has been
virus scanned by Microsoft Exchange Online Protection. The Council
welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to
you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to
a delay. Privacy Information: If you have a requested a service from us,
your data will be processed via our customer services management system
called ‘My Monmouthshire’. For privacy information, please refer to the
Website & Cookies page on our website -
https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr....

References

Visible links
1. https://ico.org.uk/media/for-organisatio...
2. mailto:[email address]
3. https://www.monmouthshire.gov.uk/home/fr...
4. http://www.ico.org.uk/foicomplaints
5. mailto:[email address]
6. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
7. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...