Chartist Bridge Blackwood police response

The request was successful.

Dear Gwent Police,

Data requested for the following time frame.

01 January 2019 - 01 January 2020

02 January 2020 - 02 September 2021 (To present day of request)

1. The total amount of calls to the Chartist Bridge Blackwood in relation to:

Distress to an individual (for example someone on or near parapets wishing to cause harm)

2. Calls to completed suicide

3. How many times the bridge was closed to traffic due to an incident.

(If you wish to present the information in any way that makes it easier then please do)

Yours faithfully,

Lyn Rees-Williams
On behalf of Support 4 Action @ Chartist
&
CHAMPS (Chartist Help 4 All Mental Peer Support)

FreedomOfInformation,Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.
Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.
Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'ch cais cysylltwch â ni.
///

 

Sylwer y gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn awr, trwy gyfrwng
[1]https://www.gwent.police.uk/

 

I acknowledge receipt of your query received by this office.

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided.

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

Due to the unprecedented challenges Heddlu Gwent Police is facing during
the coronavirus (COVID-19) pandemic,  resources may be diverted away from
usual compliance or information rights work. This may mean that during
this extraordinary period, you may experience understandable delays when
making information rights requests during the pandemic. We will endeavour
to keep you informed during the course of your request.  Thank you for
your understanding.

 

 

Please note applications can now be made online, via
[2]https://www.gwent.police.uk/

 

 

 

Hawliau gwybodaeth a coronafeirws:

 

Oherwydd yr heriau digynsail mae Heddlu Gwent yn eu hwynebu yn ystod y
pandemig coronafeirws (COVID-19), mae’n bosibl y bydd adnoddau’n cael eu
dargyfeirio oddi wrth waith arferol yn y maes cydymffurfiaeth neu hawliau
gwybodaeth. Gall hyn olygu y byddwch yn profi oedi dealladwy yn ystod y
cyfnod eithriadol hwn pan fyddwch yn gwneud ceisiadau hawliau gwybodaeth.
Byddwn yn ymdrechu i roi’r newyddion diweddaraf i chi am eich cais. Diolch
am eich dealltwriaeth.

 

 

show quoted sections

References

Visible links
1. https://www.gwent.police.uk/
2. https://www.gwent.police.uk/

FreedomOfInformation,

7 Attachments

Dear L. Rees-Williams,

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request.

 

Cofion gorau | Kind regards

 

Rhyddid Gwybodaeth   Freedom of Information
   
Uned Datgelu | Disclosure Unit
 
Gwasanaethau Gwybodaeth | Information Services
Heddlu Gwent Police
 
Ffôn | Tel: 01633 642115 ext 710 2827
E-bost | E-mail: [1][email address]
 
Pencadlys yr Heddlu | Police Headquarters |
Croesyceiliog | Cwmbrân | NP44 2XJ
 
[2][IMG] [3][IMG][4][IMG][5][IMG][6][IMG]
     
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

  Byddwn yn ymateb yn brydlon ac yn gydradd a byddwn yn ymateb yn
eich iaith o ddewis.

 

We welcome correspondence in Welsh and English.

We will respond in a timely and equal way to both and will reply
in your language of choice.

 

 

 

show quoted sections

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.gwent.police.uk/
3. https://www.facebook.com/heddlugwent
4. https://www.facebook.com/gwentpolice
5. https://twitter.com/heddlugwent
6. https://twitter.com/gwentpolice