Changes to the fire and rescue service since 2015

The request was successful.

To whom it may concern,

I am writing to make an open government request for all the information to which I am entitled under the Freedom of Information Act 2000. In order to assist you with this request, I am outlining my enquiry as specifically as possible. If however this request is too wide or unclear, I would be grateful if you would contact me as I understand that under the Act, you are required to advise and assist requesters.

I would like to know how the fire and rescue service has changed since 2015.

As such, I would like to know the number of fire stations operated by the fire and rescue service in the years 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019.

I would also like a list of the fire stations which closed down each year and a list of the fire stations which opened each year in 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019.

Finally, I would like to know the number of full-time and part-time staff employed by the fire and rescue service in each of the years 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019.

I understand that under the Act, I should be entitled to a response within 20 working days. I would be grateful if you would confirm in writing that you have received this request.
I would really appreciate your help with this request – I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Ramzy Alwakeel

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

Dear Sir / Madam

I refer to your e-mail of 16.01.2020 and write to confirm that your request is now being progressed in accordance with the Freedom of Information Act 2000. In line with this legislation, it will be our aim to respond to this request within 20 working days. If for any reason we are unable to progress within this timeframe we will contact you as soon as possible.

Please quote reference number FOI IG000116 on any correspondence.

Kind Regards
Katie

show quoted sections

Thomas, Katie, South Wales Fire & Rescue Service

Good Afternoon,

 

Please may I ask for some clarity on the final part of your request as
highlighted:

 

Finally, I would like to know the number of full-time and part-time staff
employed by the fire and rescue service in each of the years 2015, 2016,
2017, 2018 and 2019.

 

Please could you confirm if you mean all staff, or only staff that work on
stations?

 

Thank you

Katie

 

 

Katie Thomas Katie Thomas

   

Prentis ar Apprentice for

Rheoli Gwybodaeth Information Management

ac and

Ystadegau a Risg Statistics and Risk

   

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De South Wales Fire and Rescue Service
Cymru  Forest View Business Park
Parc Busnes Forest View Llantrisant
Llantrisant
CF72 8LX 
CF72 8LX
Telephone: (01443) 232738
Ffon: (01443) 232738
E-mail:
E-bost: [2][email address]
[1][email address]
 
 

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hi Katie,

Thanks so much for getting in touch. Yes, I would like to know about all staff – though it would be very useful if you could separate it into operational and non-operational staff.

Yours sincerely,

Ramzy Alwakeel

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

2 Attachments

UPDATE MARCH 2020 COVID-19:

 

IG000116

 

Dear Sir/Madam

South Wales Fire and Rescue Service anticipates that it may take us longer
than 20 working days to respond to your recent Freedom of Information
request IG000116. The Information Commissioner recognises that there might
be delays as our services and resources may be being utilised in slightly
different ways, under the current unprecedented circumstances. We would
like to thank you for your patience at this time. If you have any queries
or wish to amend or cancel your request please contact our central inbox
[1][South Wales Fire & Rescue Service request email] and we will get back to you as
soon as we can.

 

Many thanks

 

Information Governance and Compliance Department

 

Abbilea Oldfield [2]cid:16a54b7c39df38d9a132

[3]SWFRS logo email sig

Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01443 232000

Ebost:  [4][email address]

Information Governance and Compliance Assistant
Telephone: 01443 232000

Email: [5][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

4 Attachments

Dear Sir/Madam

 

IG000116

 

Please find attached response to your recent  FOI request IG000116.

 

Many thanks,

 

Abbi

 

Abbilea Oldfield [1]cid:16a54b7c39df38d9a132

[2]SWFRS logo email sig

Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01443 232000

Ebost:  [3][email address]

Information Governance and Compliance Assistant
Telephone: 01443 232000

Email: [4][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
3. mailto:[email address]
4. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]