CCTV Footage / Cardiff Central South Entrance / 17/01/22

Transport for Wales did not have the information requested.

Dear Transport for Wales, I would like to request the CCTV footage from the South Entrance, Ticket Office/Barriers on the 17/01/22 at around 14:00, I was present in the footage and would like to see the situation, as later I was asked to leave the station for filming.

Yours faithfully,
Sam .W

Freedom Of Information, Transport for Wales

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH

Freedom Of Information, Transport for Wales

Good afternoon,

Thank you for contacting Transport for Wales. Please be advised that your query will be dealt with under the auspices of the Data Protection Act and has been passed to our Data Protection Team, who will be in contact within the next twenty working days.

Kind regards,

Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales
3 Llys Cadwyn
Pontypridd
CF37 4TH

show quoted sections

Caitlin Williams, Transport for Wales

Dear Mr Wright,

Thank you for sending this through.

To enable us to correspond with you directly, we require you to send this directly to us at dataprotection@tfw.wales.

Thank you,

Tîm Diogelu Data / Data Protection Team
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales
diogeludata@trc.cymru / dataprotection@tfw.wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH / 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

show quoted sections

Data Protection, Transport for Wales

Dear Mr Wright,

Thank you for sending this through.

To enable us to correspond with you directly, we require you to send this directly to us at dataprotection@tfw.wales.

We requested this information from you on the 11th of February 2022. As we haven't received a response back from you confirming this, we have assumed that you no longer require this, and we have closed your request.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us on dataprotection@tfw.wales.
Thank you,
Clair Evans

Tîm Diogelu Data / Data Protection Team
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales
diogeludata@trc.cymru / dataprotection@tfw.wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH / 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH