Carers assessments completion rates for 2020 to 2021

Gareth Parry made this Freedom of Information request to Gwynedd Council Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Dear Gwynedd Council,
I request the following information in relation to
The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

1 .the number of completed carers assessments fully completed in 2020 and 2021 respectivily for the Arfon area.
2. The number of incomplete carers assessments outstanding in 2020 and 2021 for the Arfon area.

3. A structural organistation chart of the arfon area social service team.

I request these under the provisions of the freedom of information act 2000

Yours faithfully,

Gareth Parry

Rhian Wyn Powell (OEDOLION), Gwynedd Council

Good morning

 

Thank  you for your Freedom of Information request. Your request has been
passed on to the Adult, Health and Wellbeing Department within Gwynedd
Council to process. We aim to respond within the timescale given to us by
the Act. In the meantime, if you have any further questions please contact
me on [1][email address].cymru.

 

Kind regards

 

 

Rhian Wyn Powell

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru

Rhian Wyn Powell (OEDOLION), Gwynedd Council

 

Good morning

 

Thank  you for your Freedom of Information request. Your request has been
passed on to the Adult, Health and Wellbeing Department within Gwynedd
Council to process. We aim to respond within the timescale given to us by
the Act. In the meantime, if you have any further questions please contact
me on [1][email address].cymru.

 

Kind regards

 

 

Rhian Wyn Powell

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru

Rhian Wyn Powell (OEDOLION), Gwynedd Council

1 Attachment

Good morning

 

Please  see your response from Gwynedd Council regarding your recent
Freedom of Information request.

 

 

 

1 .          The number of completed carers assessments fully completed in
2020 and  2021  respectively for the Arfon area           

             

318

 

2.           The number of incomplete carers assessments outstanding in
2020 and 2021 for the Arfon area.

 

The current system does not provide this information.

3.           Copy of the management team and Arfon Adults and Learning
Disabilities (attached)

 

Kind Regards

 

Rhian Wyn Powell

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.