Care and Elderly Homes

The request was successful.

Dear Gwynedd Council,

I would be pleased if the following request can be dealt with under the FOI act within the time limit by law.

1. How many private Registered Care and Nursing Homes are in the County ? (please specify Care/Nursing Home)

2. How many care homes are owned/managed by the Council itself ?

3. Who is the registered individual under CCSIW for the Council's care homes.

4. Are there any care homes under special measures (ie. Under Embargo etc) - please name them ?

5. Does the council hold data in relation to
a) Number of beds per home ?
b) % of staff with the ability to speak/understand Welsh ?

Yours faithfully,

C Owen

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol,

Dear C Owen,

Thank you for your Freedom of Information request. We will aim to respond within the timescale given to us by the Act. In the meantime should you have any further questions please contact us on [email address].

Yours Sincerely,

Lowri

Lowri Williams
Swyddog Gofal Cwsmer / Customer Care Officer Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden / Social Services, Housing and Leisure Rhif Ffon / Telephone: 01286 679151 / Est 2151 š:[email address]

show quoted sections

Hywel Angharad (OEDOLION),

1 Attachment

Dear C Owen

 

Please find attached the response to your recent Freedom of Information
request.

 

Yours Sincerely

Angharad

Angharad Hywel

Swyddog Gwybodaeth | Information Officer

Uned Gofal Cwsmer a Gwybodaeth | Customer Care & Information Unit

Gwasanaethau Cymdeithasol | Social Services

Cyngor GWYNEDD Council

 

( 01286 679244 (est. 2244)

: [email address] | www.gwynedd.gov.uk

 

 

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>