Cardiff -Inspections of licensed dog breeders premises

The request was successful.

Dear Sir or Madam,

Under the Freedom of Information Act, I ask you
how many inspections of licensed dog breeders premises took place between 01.01.2008 and 01.01.2009.

Yours faithfully,

Morg Williams

Cardiff Council

Dear Morg Williams,

Thank you for your Freedom of Information request.

Details have been forwarded to the Freedom of Information Officer within
the relevant department who will be dealing with your request and will
contact you in due course.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Paula Franklin

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [1][email address]

Annwyl Morg Williams,

Diolch am eich cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’r manylion wedi cael eu danfon at y Swyddogion Rhyddid Gwybodaeth
yn yr adran berthnasol. Byddent yn delio gyda’ch cais a byddent yn
cysylltu â chi yn fuan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad bellach, cysylltwch â fi os gwelwch
yn dda.

Yn gywir,

Paula Franklin

Cysylltu â Chaerdydd
Cyngor Caerdydd

e-bost: [2][email address]

Dear Sir or Madam,

Under the Freedom of Information Act, I ask you how many

inspections of licensed dog breeders premises took place between

01.01.2008 and 01.01.2009.

Yours faithfully,

Morg Williams

show quoted sections

FOI - Strategic Planning & Environment, Cardiff Council


FREEDOM OF INFORMATION ACT 2000 - INFORMATION REQUEST

Thank you for your request under the Freedom of Information Act
2000 regarding the number of inspections of licensed dog breeders premises
which took place between the 1st January 2008 and the 1st January 2009
received on the 26th January 2009.

I am writing to advise you that following a search of our paper and
electronic records, I have established that as there were no licensed dog
breeding establishments in Cardiff between those dates therefore no
inspections took place.

We are sorry that we cannot help further on this occasion but if you are
in any way dissatisfied with the handling of your request, or have any
further information needs in the future then please do not hesitate to
contact me.

Yours Sincerely,

Jeff Salmon
Group Leader (Strategic Services) / Arweinydd Grŵp (Gwasanaethau
Strategol)
Tel / Ffôn : (029) 2087 2981
Fax / Ffacs : (029) 2087 1817
E-Mail / E-bost : [1][email address]

P Please consider the environment - Do you really need to print this
e-mail?
Ystyriwch yr amgylchedd - Oes rhaid i chi brintio'r e-bost hwn?

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]

Dear FOI - Strategic Planning & Environment,

Thnak you for your promt response

Yours faithfully,

Morg