Cardiff Dog Breeders

The request was successful.

Dear Sir or Madam,

I ask under the Freedom of Information Act, the number of licensed dog breeders registered with more than 10 (ten) dogs of breeding age permitted within the County of Cardiff

Yours faithfully,

Morg

Cardiff Council

Dear Morg,

Thank you for your Freedom of Information request.

Details have been forwarded to the Freedom of Information Officer within
the relevant department who will be dealing with your request and will
contact you in due course.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Paula Franklin

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [1][email address]

Annwyl Morg,

Diolch am eich cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’r manylion wedi cael eu danfon at y Swyddogion Rhyddid Gwybodaeth
yn yr adran berthnasol. Byddent yn delio gyda’ch cais a byddent yn
cysylltu â chi yn fuan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad bellach, cysylltwch â fi os gwelwch
yn dda.

Yn gywir,

Paula Franklin

Cysylltu â Chaerdydd
Cyngor Caerdydd

e-bost: [2][email address]

Dear Sir or Madam,

I ask under the Freedom of Information Act, the number of licensed

dog breeders registered with more than 10 (ten) dogs of breeding

age permitted within the County of Cardiff

Yours faithfully,

Morg

show quoted sections

Salmon, Jeff, Cardiff CouncilFREEDOM OF INFORMATION ACT 2000 - INFORMATION REQUEST

Thank you for your request under the Freedom of Information Act
2000 regarding the number of licensed dog breeders registered with more
than ten dogs of breeding age permitted within the County of Cardiff
received on the 6th January 2009.

I am writing to advise you that following a search of our paper and
electronic records, I have established that there are no breeders of this
type licensed in Cardiff.

We are sorry that we cannot help further on this occasion but if you are
in any way dissatisfied with the handling of your request, or have any
further information needs in the future then please do not hesitate to
contact me.

Yours Sincerely,

Jeff Salmon
Group Leader (Strategic Services) / Arweinydd Grŵp (Gwasanaethau
Strategol)
Tel / Ffôn : (029) 2087 2981
Fax / Ffacs : (029) 2087 1817
E-Mail / E-bost : [1][email address]

P Please consider the environment - Do you really need to print this
e-mail?
Ystyriwch yr amgylchedd - Oes rhaid i chi brintio'r e-bost hwn?

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Dear Mr Salmon,

Thank you for the information.

Yours sincerely,

Morg