Calls' on or near the Chartist Bridge Blackwood

Lyn Rees-Williams made this Freedom of Information request to Gwent Police

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Lyn Rees-Williams

Dear Gwent Police,

Data requested for the following time frame.

01 January 2020 - 01 January 2021

02 January 2021 - 01 January 2022

02 January 2022 - 23 May 2022 (To present-day of request)

1. The total amount of calls to the Chartist Bridge Blackwood in relation to:

Distress to an individual (for example someone on or near parapets wishing to cause harm)

2. Calls to completed suicide

(If you wish to present the information in any way that makes it easier then please do)

Yours faithfully,

Lyn Rees-Williams
On behalf of Support 4 Action @ Chartist

FreedomOfInformation,Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.
Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.
Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'ch cais cysylltwch â ni.
///

 

Sylwer y gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn awr, trwy gyfrwng
[1]https://www.gwent.police.uk/

 

I acknowledge receipt of your query received by this office.

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided.

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

Due to the unprecedented challenges Heddlu Gwent Police is facing during
the coronavirus (COVID-19) pandemic,  resources may be diverted away from
usual compliance or information rights work. This may mean that during
this extraordinary period, you may experience understandable delays when
making information rights requests during the pandemic. We will endeavour
to keep you informed during the course of your request.  Thank you for
your understanding.

 

 

Please note applications can now be made online, via
[2]https://www.gwent.police.uk/

 

 

 

Hawliau gwybodaeth a coronafeirws:

 

Oherwydd yr heriau digynsail mae Heddlu Gwent yn eu hwynebu yn ystod y
pandemig coronafeirws (COVID-19), mae’n bosibl y bydd adnoddau’n cael eu
dargyfeirio oddi wrth waith arferol yn y maes cydymffurfiaeth neu hawliau
gwybodaeth. Gall hyn olygu y byddwch yn profi oedi dealladwy yn ystod y
cyfnod eithriadol hwn pan fyddwch yn gwneud ceisiadau hawliau gwybodaeth.
Byddwn yn ymdrechu i roi’r newyddion diweddaraf i chi am eich cais. Diolch
am eich dealltwriaeth.

 

 

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid ac ni fydd yn cynnwys .pnn mwyach.
Er mwyn sicrhau fy mod yn derbyn negeseuon yn y dyfodol, newidiwch fy
nghyfeiriad e-bost gan ddilyn yr enghraifft ganlynol:
[email address].

My email address is changing

In the near future, my email is address is changing and will no longer
include .pnn.
To make sure that I receive future emails, please update my contact email
address using the following example: [email address].

show quoted sections

References

Visible links
1. https://www.gwent.police.uk/
2. https://www.gwent.police.uk/

FreedomOfInformation,

7 Attachments

Dear Sir/Madam,

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request.

 

Cofion gorau | Kind regards

 

  Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information
   
Uned Datgelu | Disclosure Unit
 
Gwasanaethau Gwybodaeth | Information Services
Heddlu Gwent Police
 
Ffôn | Tel: 01633 642115 ext 710 2827
E-bost | E-mail: [1][email address]
 
Pencadlys yr Heddlu | Police Headquarters | Llantarnum Park
Way | Cwmbrân | NP44 3FW
 
[2][IMG] [3][IMG][4][IMG][5][IMG][6][IMG]
     
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

  Byddwn yn ymateb yn brydlon ac yn gydradd a byddwn yn ymateb yn eich
iaith o ddewis.

 

We welcome correspondence in Welsh and English.

We will respond in a timely and equal way to both and will reply in
your language of choice.

 

 

 

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid ac ni fydd yn cynnwys .pnn mwyach.
Er mwyn sicrhau fy mod yn derbyn negeseuon yn y dyfodol, newidiwch fy
nghyfeiriad e-bost gan ddilyn yr enghraifft ganlynol:
[email address].

My email address is changing

In the near future, my email is address is changing and will no longer
include .pnn.
To make sure that I receive future emails, please update my contact email
address using the following example: [email address].

show quoted sections

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
3. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
4. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
5. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
6. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...

Lyn Rees-Williams

Dear Gwent Police,

Thank you for your speedy response to the FOI.

Could I clarify on point 2 ~
Number of completed Suicides at the Chartist Bridge Blackwood.
01 Jan 2020 - 01 Jan 2021
02 Jan 2021 - 01 Jan 2022
02 Jan 2022 - Present date

Yours faithfully,

Lyn Rees-Williams

FreedomOfInformation,

7 Attachments

Dear Sir/Madam,

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request.

 

Cofion gorau | Kind regards

 

  Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information
   
Uned Datgelu | Disclosure Unit
 
Gwasanaethau Gwybodaeth | Information Services
Heddlu Gwent Police
 
Ffôn | Tel: 01633 642115 ext 710 2827
E-bost | E-mail: [1][email address]
 
Pencadlys yr Heddlu | Police Headquarters | Llantarnam Park
Way | Cwmbrân | NP44 3FW
 
[2][IMG] [3][IMG][4][IMG][5][IMG][6][IMG]
     
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

  Byddwn yn ymateb yn brydlon ac yn gydradd a byddwn yn ymateb yn eich
iaith o ddewis.

 

We welcome correspondence in Welsh and English.

We will respond in a timely and equal way to both and will reply in
your language of choice.

 

 

 

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid

Mae fy nghyfeiriad e-bost yn newid ac ni fydd yn cynnwys .pnn mwyach.
Er mwyn sicrhau fy mod yn derbyn negeseuon yn y dyfodol, newidiwch fy
nghyfeiriad e-bost gan ddilyn yr enghraifft ganlynol:
[email address].

My email address is changing

In the near future, my email is address is changing and will no longer
include .pnn.
To make sure that I receive future emails, please update my contact email
address using the following example: [email address].

show quoted sections

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
3. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
4. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
5. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...
6. https://gbr01.safelinks.protection.outlo...