Burial and funeral records

Roger Phillips made this Freedom of Information request to Carmarthenshire Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Dear Carmarthenshire Council,
1)How many cremations were carried out in Council's Crematoria in 2020?
How many were carried out in each of previous 5 yrs?
2) How many burials were carried out in Council cemeteries in 2020 & last 5 yrs?

Yours faithfully,

Roger Phillips

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire Council

1 Attachment

Dear Mr. Phillips,

 

I refer to your request for information, which was received on 1^st
January, 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

1)How many cremations were carried out in Council's Crematoria in 2020?

 

Carmarthenshire County Council does not operate any crematoria.

 

1b)How many were carried out in each of previous 5 yrs?

 

N/A

 

2) How many burials were carried out in Council cemeteries in 2020 & last
5 yrs?

 

2020 39 interments(26 full burials and 13 ashes interments)

2019 33 interments(14 full burials and 19 ashes interments)

2018 37 interments(20 full burials and 17 ashes interments)

2017 44 interments(19 full burials and 25 ashes interments)

2016 41 interments(18 full burials and 23 ashes interments)

2015 47 interments(25 full burials and 22 ashes interments)

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links