Atempted suicide of parent whilst their children subject to intervention by childrens services

The request was refused by Gwynedd Council.

Dear Gwynedd Council,
Please can you supply the number of suicide attempts by parents whose children are subject to intervention by childrens services.

Suicide attempts to include both those that resulted in death or not, without any differentiation.

Please detail any where the child was subject to either a supervision order, care order and gender of the parent.

Yours faithfully,

Truman why

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

Dear Mr Why,

I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request. The Service will aim to respond within the noted timescale within the Act.

Regards, Lowri

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Truman why <[FOI #1078053 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 29 Ionawr 2024 12:10
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Atempted suicide of parent whilst their children subject to intervention by childrens services

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,
Please can you supply the number of suicide attempts by parents whose children are subject to intervention by childrens services.

Suicide attempts to include both those that resulted in death or not, without any differentiation.

Please detail any where the child was subject to either a supervision order, care order and gender of the parent.

Yours faithfully,

Truman why

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1078053 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--
Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.
This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Gofal Cwsmer Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwynedd Council

1 Attachment

Dear Mr Why,

Please find attached a letter in relation to your Freedom of Information request.

Regards, Lowri

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Truman why <[FOI #1078053 email]>
Anfonwyd: Dydd Llun, 29 Ionawr 2024 12:10
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Atempted suicide of parent whilst their children subject to intervention by childrens services

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,
Please can you supply the number of suicide attempts by parents whose children are subject to intervention by childrens services.

Suicide attempts to include both those that resulted in death or not, without any differentiation.

Please detail any where the child was subject to either a supervision order, care order and gender of the parent.

Yours faithfully,

Truman why

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1078053 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--
Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.
This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.