Ammanford Regeneration Fund

Rhys Walters made this Freedom of Information request to Carmarthenshire County Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Carmarthenshire County Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Carmarthenshire Council,

Please provide me with the following;

For the period of 2017, 2018, 2019
The value of the Ammanford Regeneration Fund for each year
The Number of Property sold in Ammanford Ward and whether they were subject to an approved regeneration grant, please include property sale price, date of sale, grant amount, date awarded.

Yours faithfully,

Rhys Walters

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire County Council

Dear Mr Walters,

Thank you for your request for information, which was received on 9th July 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

We will respond to your request in the order it was presented.

For the period of 2017, 2018, 2019

"1. The value of the Ammanford Regeneration Fund for each year"

An amount of £300,000 was allocated to the ARDF scheme in 2017, which was advertised to businesses in the Ammanford area only. As the full allocation was not utilised, the funding has rolled on year on year.

"2. The Number of Property sold in Ammanford Ward and whether they were subject to an approved regeneration grant please include property sale price, date of sale, grant amount, date awarded."

We do not hold information on the total numbers of properties sold within this ward during the period in question. However, we can confirm no property funded through ARDF has been sold to date.

Yours sincerely

Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

show quoted sections

Dear FOIA,

Thank you for the reply.

Can you confirm the Grant amount annually is £300,000 for the years 2017,2018,2019 is this rollover from previous years included in that figure or in addition to that figure.

For example if 2017 has £300,000 and £200,00 was used does that mean 2018 has £400,000 ?

Please confirm the number of grants awarded from the fund for the years 2017,2018,2019,2020

Yours sincerely,

Rhys Walters

Daniel Morris left an annotation ()

Clarification appears to have been overlooked.

Might be better submitting this "Please confirm the number of grants awarded from the fund for the years 2017,2018,2019,2020" as a new/separate request