Aerial Ladder Platform at Llandudno

Brian Roberts made this Freedom of Information request to North Wales Fire and Rescue Service

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear North Wales Fire and Rescue Service,

Can you please send me copies of all independent reports provided to your appropriate committee to help support their recent decision to withdraw the Aerial Ladder Platform from Llandudno Fire Station?

Yours faithfully,

Brian Roberts

Brian Mottershead, North Wales Fire and Rescue Service

Dear Sir,

 

I hereby acknowledge receipt of your request for information made under
the terms of the Freedom of Information Act 2000 as detailed below.  This
is now receiving my attention, and you should receive a response within 20
working days.  To confirm, your request was received on 20^th March 2012,
and you have supplied an email address for response.

 

Yours faithfully,

 

Brian Mottershead

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth/Freedom of Information Officer
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru/North Wales Fire and Rescue Service

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn rhad ac am ddim, ffoniwch
0800 169 1234, e-bostiwch [1][email address] neu ymwelwch â
[2]www.gwastan-gogcymru.org.uk.

 

For a free home fire safety check, please call 0800 169 1234, e-mail
[3][email address] or visit
[4]www.nwales-fireservice.org.uk.

 

show quoted sections

Brian Mottershead, North Wales Fire and Rescue Service

Dear Sir,

 

Further to your recent request made under the terms of the Freedom of
Information Act in which you asked for copies of independent reports
presented to the North Wales Fire and Rescue Authority (NWF&RA) in
relation to the Aerial Ladder Platform (ALP) based at Llandudno Fire
Station, I can confirm that North Wales Fire &Rescue Service (NWF&RS)
holds the information you have requested.  However, in this instance, the
Service is applying an exemption under Section 21 of the Freedom of
Information Act i.e. that the information is accessible to the applicant
by other means. E+W+S+N.I.

 

Copies of all reports presented to NWF&RA meetings can be found on the
NWF&RA web site at this address -
[1]http://www.nwales-fireservice.org.uk/pag....

 

If you are unhappy with the way your request for information has been
handled, you can request a review by writing to:

 

The Freedom of Information Officer

North Wales Fire and Rescue Service Headquarters

Ffordd Salesbury

St Asaph Business Park

St Asaph

Denbighshire

LL17 0JJ

 

If you remain dissatisfied with the handling of your request or complaint,
you have a right to appeal to the Information Commissioner at:

 

The Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Telephone: 08456 30 60 60 or 01625 54 57 45

Website: [2]www.ico.gov.uk

 

There is no charge for making an appeal.

 

Yours faithfully,
 
Brian Mottershead
Cydlynydd Gwasanaethau Cynnal/ Support Services Co-ordinator
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru / North Wales Fire and Rescue
Service
 
Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn rhad ac am ddim, ffoniwch 0800
169 1234, e-bostiwch [3][email address] neu ymwelwch â
[4]www.gwastan-gogcymru.org.uk.

For a free home fire safety check, please call 0800 169 1234, e-mail
[5][email address] or visit
[6]www.nwales-fireservice.org.uk.

 

**********************************************************************

Cyfrinachedd: Mae’r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau a
drosglwyddir gyda hi, yn breifat ac fe allent fod yn cynnwys gwybodaeth
sy’n gyfrinachol neu’n gyfreithiol-freintiedig. Os byddwch yn derbyn
y neges hon trwy gamgymeriad, a fyddech mor garedig â rhoi
gwybod inni a chael gwared arni o’ch system ar unwaith.

Ymwadiad: Fe allai e-bostio trwy’r We fod yn agored i oedi,
rhyng-gipio, peidio â chyrraedd, neu newidiadau heb eu hawdurdodi.
Felly, nid yw’r wybodaeth a fynegir yn y neges hon yn cael cefnogaeth
GTAGC oni bai fod cynrychiolydd awdurdodedig, yn annibynnol
ar yr e-bost hwn, yn hysbysu ynghylch hynny. Ni ddylid gweithredu
o ddibynnu ar gynnwys yr e-bost hwn yn unig.

Monitro: Bydd GTAGC yn monitro cynnwys e-byst at ddiben
atal neu ddarganfod troseddau, a hynny er mwyn sicrhau diogelwch
ein systemau cyfrifiadurol a gwirio cydymffurfiad â’n polisïau.

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 0JJ

show quoted sections

 

References

Visible links
1. http://www.nwales-fireservice.org.uk/pag...
http://www.nwales-fireservice.org.uk/pag...
2. http://www.ico.gov.uk/
http://www.ico.gov.uk/
3. mailto:[email address]
4. http://www.gwastan-gogcymru.org.uk/
5. mailto:[email address]
6. http://www.nwales-fireservice.org.uk/