We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Hannah Walker please sign in and let everyone know.

Adobe Acrobat PDF Software

Hannah Walker made this Freedom of Information request to Carmarthenshire County Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

We're waiting for Hannah Walker to read recent responses and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

As part of my research project, could you please inform me if you use the Adobe Acrobat PDF editing software within the Council, and if so, how many licences do you subscribe to and what is your annual spend on this software.

Yours faithfully,

Hannah Walker

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire County Council

Dear Ms. Walker

I refer to your request for information, which was received on 8th May, 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was contained in your email below.

In response, Yes we do use Adobe Acrobat PDF editing software

Total: 40 licences

Annual spend £10,168.28

Yours sincerely

Julie John
Information Officer
ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol
Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr
Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin
 
Allanol/External (01267) 224498
Mewnol/Internal: 4498

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Hannah Walker please sign in and let everyone know.