access

Ashley Gardner made this Freedom of Information request to North Wales Fire and Rescue Service

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear North Wales Fire and Rescue Service,

I am Chairman and press/Public Relations Manager for a Charity campaigning to restore the Duke of Lancaster ship docked at Llanerch-y-mor, Mostyn, Flintshire.

Access to the ship is by way of a road currently owned by Network Rail. There is a bridge over a railway line on the road which may have a weight restriction of ten tonnes.

Network Rail has stated the weight limit is a 'notional limit and heavier vehicles can use it with their authorisation therefore a fire engine cannot use it'

I have witnessed vehicles well over 30 tonnes crossing the bridge on a daily basis and have photographic evidence of this.

I have always believed the emergency services would use any means possible in which to access an emergency regardless of any restrictions imposed.

Could you advise me on this problem?

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Ashley Gardner

Sheryl Teal-Bromley, North Wales Fire and Rescue Service

Dear Ashley Gardner

 

I write in response to your request for information regarding access of
emergency vehicles to weight restricted structures and roads.

 

Where a weight restriction is imposed for safety reasons e.g. a weak
structure; emergency vehicles over the posted limit must observe the
restriction as any other road user.  The use to which the vehicle is being
put would not reduce the risk of overloading the structure if the vehicle
is in excess of a posted weight limit.  

 

We would not route vehicles over structures that are assessed as being
unable to take their weight as the risk of an overloaded structure failing
and causing injuries or worse to the vehicles’ occupants, requiring other
emergency resources to be sent to them, causing damage to the vehicle and
the structure and of course not being able to attend the original
emergency, is too great to be taken.

 

Where a weight restriction is in place for traffic management e.g. keeping
LGV’s away from residential areas and there are no safety concerns
regarding a structure, emergency service vehicles above the posted weight
would not have to observe the restriction when being used for emergency
service purposes.

 

I hope this answers your question however if you require any further
information please do not hesitate to contact us.

 

Regards

Sheryl

 

 

Sheryl Teal-Bromley

Swyddog Ymchwiliadau / Investigations Officer

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru / North Wales Fire and Rescue
Service

Ffôn / Phone - 01745 535268

Ffôn Symudol / Mobile Phone – 07748 631706

Ffacs / Fax 01745 535296

 

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn rhad ac am ddim, ffoniwch 0800
169 1234, e-bostiwch [1][email address] neu ymwelwch â
[2]www.gwastan-gogcymru.org.uk

 

For a free home fire safety check, please call 0800 169 1234, e-mail
[3][email address] or visit [4]www.nwales-fireservice.org.uk

 

P  Peidiwch ag orgraffu’r e-bost hwn oni bai fod hynny’n wirioneddol
anghenrheidiol

       Please do not print this e-mail unless you really need to

 

**********************************************************************

Cyfrinachedd: Mae’r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau a
drosglwyddir gyda hi, yn breifat ac fe allent fod yn cynnwys gwybodaeth
sy’n gyfrinachol neu’n gyfreithiol-freintiedig. Os byddwch yn derbyn
y neges hon trwy gamgymeriad, a fyddech mor garedig â rhoi
gwybod inni a chael gwared arni o’ch system ar unwaith.

Ymwadiad: Fe allai e-bostio trwy’r We fod yn agored i oedi,
rhyng-gipio, peidio â chyrraedd, neu newidiadau heb eu hawdurdodi.
Felly, nid yw’r wybodaeth a fynegir yn y neges hon yn cael cefnogaeth
GTAGC oni bai fod cynrychiolydd awdurdodedig, yn annibynnol
ar yr e-bost hwn, yn hysbysu ynghylch hynny. Ni ddylid gweithredu
o ddibynnu ar gynnwys yr e-bost hwn yn unig.

Monitro: Bydd GTAGC yn monitro cynnwys e-byst at ddiben
atal neu ddarganfod troseddau, a hynny er mwyn sicrhau diogelwch
ein systemau cyfrifiadurol a gwirio cydymffurfiad â’n polisïau.

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 0JJ

show quoted sections

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://www.gwastan-gogcymru.org.uk/
http://www.gwastan-gogcymru.org.uk/
3. mailto:[email address]
mailto:[email address]
4. http://www.nwales-fireservice.org.uk/
http://www.nwales-fireservice.org.uk/