Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'TASER Statistics Publication Schedule'.