Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Policy on community free use of parks'.