Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Numbers of domestic abuse reports during UEFA Euro 2020'.